Search in Apothesis Repository
Found 47873 results
Found 47873 results , total pages 1596.
Refine search results using criteria
List of search results:
Title in other language: Design and development of application for extracting data from web pages based on rules ( web scraping ) [english] Date: 24-09-2923 Author: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΡΔΗΣ School: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Department: Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ) Abstract: Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάμε και βελτιώνουμε μία web scraper εφαρμογή που ονομάζεται “Athena” . Η εφαρμογή εκτελείται μέσω διεπαφής και είναι γραμμένη σε Python. Η διαφορά της με τις υπόλοιπες που κυκλοφορούν είναι πως επιτρέπει την εξαγωγή πληροφοριών από html σελίδες μόνο αν πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις τις οποίες θέτει ο χρήστης μέσω κάποιων πεδίων - εντολών (regular expressions...
Date: 23-09-2923 Author: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΤΟΥΒΑ School: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Department: Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ) Abstract: The aim of this dissertation is to evaluate a synthetic phonics approach to teaching English to young learners and its contribution to better literacy at the Greek primary school. The synthetic phonics approach focuses on teaching young learners phoneme-grapheme correspondences followed by the ability to decode and blend words when reading. The synthetic phonics programme that is used is Jolly Pho...
Title in other language: Adapting Victorian literature: “Jane Eyre”, a study of the 2011 film adaptation of the book and writing an adapted screenplay into a short film. [english] Date: 02-17-2024 Author: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ School: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Department: Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ) Abstract: Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της μεταφοράς ενός λογοτεχνικού έργου στον κινηματογράφο. Η μελέτη αφορά ένα αγαπημένο έργο της βικτωριανής λογοτεχνίας, τη «Τζέην Έϋρ» της Σαρλότ Μπροντέ, το οποίο έχει γνωρίσει πλήθος διασκευών μέχρι σήμερα. Στο θεωρητικό μέρος της εργασίας, στο πρώτο κεφάλαιο, αφού παρουσιαστούν τα βιογραφικά στοιχεία της συγγραφέα και η υπόθεση του έργου, θα ανα...
Title in other language: Διδασκαλία και προώθηση της γραμματικής στο μάθημα του Κοντρουκτιβισμού της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας. Σύγκριση μετωπικής διδασκαλίας και κονστρουκτιβιστικής μάθησης [greek] Date: 17-02-2025 Author: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΟΣΧΟΥ School: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Department: Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΕΡ) Abstract: Das Thema der vorliegenden Diplomarbeit ist der Vergleich von zwei unterschiedlichenUnterrichtseinheiten im Rahmen der Grammatik im DaF - Unterricht. Die ausgewählte grammatische Struktur ist das Perfekt, das in zwei Lerngruppen (Gruppe A und Gruppe B) kontrastiv didaktisiert wird. Auf der einen Seite wird die Unterrichtseinheit bei Gruppe A mit dem Einsatz von konstruktivistischen Ansätzen durchg...
Date: 19-3-2024 Author: ΑΝΝΑ ΔΗΜΟΥ School: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Department: Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ) Abstract: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των βιομηχανικών καταλοίπων που προέκυψαν από το φαινόμενο της αποβιομηχάνισης ως φορέων της βιομηχανικής ιστορίας και καθοριστικών στοιχείων της ατομικής και συλλογικής ταυτότητας και μνήμης μιας περιοχής, καθώς και η διερεύνηση πρακτικών δημόσιας ιστορίας οι οποίες είναι δυνατόν να αναδείξουν το βιομηχανικό παρελθόν και την ιστορία μιας κοινότητας. Τις...
Title in other language: Σώμα, άθληση και απεξάρτηση. Η περίπτωση του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ [english] Date: 18-3-2024 Author: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ School: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Department: Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία (ΑΣΚ) Abstract: Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η ανάδειξη της αξίας του αθλητισμού σε άτομα κοινωνικά αποκλεισμένα λόγω εξαρτήσεων και εγκατάλειψης σώματος και νου. Μελετήθηκαν πειθαρχικές τεχνικές που μπορούν να μεταμορφώσουν, να μεταβάλλουν και συγκροτήσουν το σώμα και την προσωπικότητα του ατόμου, αποτέλεσμα είναι το άτομο να αναπτύξει ορισμένες δεξιότητες που το καθιστούν ικανό να επιλέγει πρακτικές που συμβ...
Date: 15-03-2024 Author: ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ School: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Department: Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ) Abstract: Στόχο της παρούσας εργασίας αποτέλεσε η διαφοροποίηση της θέσης και της άποψης των μαθητών/ητριών, η πνευματική τους αφύπνιση, η ανάπτυξη κριτικής στάσης απέναντι στα κείμενα μαζικής κουλτούρας και η ανακάλυψη των πραγματικών προθέσεων του/της δημιουργού των διαφημιστικών κειμένων που αναπαράγουν έμφυλα στερεότυπα, μέσω της διδασκαλίας ενός μαθήματος κριτικού γραμματισμού. Ως εκ τούτου αναδεικνύε...
Title in other language: Αφηγήσεις νεαρών προσφύγων/ισσών σε μικρού μήκους ντοκιμαντέρ του κινηματογραφικού πρότζεκτ “ Home new Home”. Ανάλυση ταινιών και μελέτη απόκρισης κοινού. [greek] Date: 15-3-2024 Author: ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΜΟΥΧΕΛΗ School: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Department: Γλωσσική Εκπαίδευση για πρόσφυγες και μετανάστες (LRM) Abstract: This research is about four (auto)biographical short documentaries created by amateur refugees and non-refugees’ creators in 2017, under the “Home new Home” international documentary project in the aftermath of the “refugee crisis”.  During this period there was an extended media stereotypical representation of refugees showing them either as victims or villains. This documentary project was ...
Title in other language: The Digital Consumer in EU Law: The Protection of the Passenger as a Consumer in the Electronic Contract of Air Transport [english] Date: 15-3-2024 Author: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΙΟΛΕΤΤΑΣ School: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Department: Ευρωπαϊκό Δίκαιο (ΕΔΙ) Abstract: Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται το ζήτημα της εξομοίωσης του επιβάτη με τον καταναλωτή στην ηλεκτρονική σύναψη σύμβασης αεροπορικής μεταφοράς, μέσω της νομολογίας του ΔΕΕ και του ενωσιακού δικαίου. Εξετάζει την προστασία του επιβάτη ως καταναλωτή στην αεροπορική μεταφορά και επιχειρεί μία περιεκτική παρουσίαση της θέσης του στην ηλεκτρονική σύναψη σύμβαση...
Title in other language: Mutual enforcement of judicial decisions in criminal matters in the European Union [english] Date: 11-3-2024 Author: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΦΕΡΗΣ School: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Department: Ευρωπαϊκό Δίκαιο (ΕΔΙ) Abstract: Η παρούσα μεταπτυχιακή μελέτη με μια εμπεριστατωμένη ανάλυση εμβαθύνει στην σύνθετη σχέση μεταξύ της αρχής της αμοιβαίας εμπιστοσύνης -αναγκαίο υπόβαθρο για την αμοιβαία αναγνώριση και εκτέλεση των ποινικών δικαστικών αποφάσεων εντός του ΧΕΑΔ- και τη διαφύλαξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η ανάλυση είναι βασισμένη στο θεωρητικό πλαίσιο του νομικού πλουραλισμού της ΕΕ και αντλεί στοιχεία από τις αλλ...
Title in other language: Sports facilities and high-level competitions of Deaf athletes : exploring barriers and difficulties in staging competitions [english] Date: 10-3-2024 Author: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ School: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Department: Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ) Abstract: Η παρούσα εργασία μελετά τις γνώσεις και τις εμπειρίες στελεχών των αθλητικών ομοσπονδιών Κωφών ανά τον κόσμο σχετικά με τη διοργάνωση αθλητικών γεγονότων για Κωφούς αθλητές. Διερευνώνται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αθλητικές ομοσπονδίες Κωφών στην εύρεση, παροχή και προσβασιμότητα των αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι οικονομικές δυσκολίες για τη διοργάνωση αθλητικών γεγονότων. Στην έρ...
Title in other language: Investigation and evaluation of the service provision of girls' academies Volleyball of the Region of Epirus [english] Date: 9-3-2024 Author: ΜΑΡΙΑ ΜΠΡΑΓΙΑ School: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Department: Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ) Abstract: Με ποιά κριτήρια οι γονείς αξιολογούν την αθλητική ακαδημία;Ποιές είναι οι ανάγκες και οι απαιτήσεις των γονέων απο την ακαδημία;Σκοπός είναι η διερεύνηση του βαθμού παροχής στις ακαδημίες κοριτσιών της Περιφέρειας Ηπείρου και πώς οι γονείς αξιολογούν τις υπηρεσίες που προσφέρονται απο τισ αθλητικές ακαδημίες βόλει
Title in other language: Scientific myths within the scientific community and the role of Science Communication. The case of Chemical Imbalance in the field of mental health. [english] Date: 08-03-2024 Author: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΡΜΙΓΚΗΣ School: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Department: Επικοινωνία της Επιστήμης (ΕΕΠ) Abstract: Η Χημική Ανισορροπία είναι η πιο διαδεδομένη βιολογική ανάγνωση του ψυχικού πόνου. Υποθέτει πως η κατάθλιψη οφείλεται σε μία ανισορροπία των χημειών του εγκεφάλου. Δίχως να λάβει ποτέ επιστημονική επιβεβαίωση, αυτή η υπόθεση αποτελεί την σημερινή εκλαΐκευση του βιώματος της θλίψης. Με την εισαγωγή του DSM-III το 1980 και την δημιουργία της διάγνωσης της Μείζονος Καταθλιπτικής Διαταραχής το βιοκεντ...
Title in other language: Resilience and Depression in the Elderly: A cross-sectional empirical study in TO.M.Y. [english] Date: 08-03-2024 Author: ΚΑΛΗ ΠΑΝΤΕΛΗ School: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Department: Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων (ΓΧΝ) Abstract: H κατάθλιψη είναι μια ψυχική ασθένεια που συναντιέται συχνά στα ηλικιωμένα άτομα. Η ψυχικήανθεκτικότητα, η ικανότητα ενός ατόμου δηλαδή να διαχειρίζεται τις αντιξοότητες που τουπαρουσιάζονται, μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης καταθλιπτικών συμπτωμάτων. Η παρούσαεργασία αποτελεί μια ανασκόπηση σε άρθρα των τελευταίων ετών προκειμένου να γίνουν γνωστέςκάποιες πληροφορίες για την κατάθλιψη και...
Title in other language: GREECE AND THE CRISES IN THE MIDDLE EAST 1967-1973: THE VIEW OF THE PRESS [english] Date: 7-3-2024 Author: ΧΡΥΣΗ ΖΑΪΜΑΚΗ School: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Department: Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία (ΣΕΙ) Abstract: Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία επιχειρεί να καταγράψει τη σύνδεση μεταξύ της Ελλάδας και των σημαντικών κρίσεων στη Μέση Ανατολή, τη χρονική διάρκεια 1967-1973, κυρίως, μέσα από το βλέμμα της ελληνικής κυβέρνησης εκείνης της περιόδου, του διδακτορικού καθεστώτος Παπαδόπουλου και των έμμεσα εμπλεκομένων, των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα εξεταστούν οι σχέσεις της Ελλάδας με τα κράτη της Μέσης ...
Date: 7-3-2024 Author: ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ School: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Department: Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία (ΑΣΚ) Abstract: Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια ανάδειξης και ερμηνείας βιωμένων εμπειριών οπαδών του ΠΑΟΚ και η προσωπική νοηματοδότησή τους εστιάζοντας την περίοδο 1980-1990. Στην ποιοτική έρευνα που ακολουθεί η οποία πραγματοποιήθηκε με τη μορφή μη δομημένων συνεντεύξεων και ανάλυση των αφηγήσεων, γίνεται μια προσπάθεια να ερμηνευτεί ο τρόπος με τον οποίο επέδρασσε το κοινωνικό και πολιτισμικό πλαί...
Title in other language: About art and technique: aesthetic approaches in the light of the old and the new technology [english] Date: 6-3-2024 Author: ΠΕΛΑΓΙΑ ΠΛΟΥΣΑΚΗ School: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Department: Φιλοσοφία και Τέχνες (ΦΙΤ) Abstract: Ανέκαθεν, οι φιλοσοφικές αναζητήσεις αναφορικά προς την αλήθεια, την ουσία, την ποιότητα της ζωής και των στιγμών της, αντικατοπτρίζονταν στα δημιουργήματα της τέχνης. Η τέχνη των Αρχαίων, ήδη από την Μινωϊκή και Μυκηναϊκή περίοδο, προέβαλλε καλλιτεχνικά την εκάστοτε κοσμοθεωρία της και προέβαλλε τον πολιτισμό της. Η τέχνη, ως αισθητική αναπαράσταση, ανέδειξε και αναδείχθηκε μέσω συμβόλων που ανα...
Date: 6-3-2024 Author: ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΤΣΙΑΜΠΟΥ School: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Department: Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση (ΧΒΑ) Abstract: ΠερίληψηΤα συντηρητικά και οι χρωστικές ανήκουν στην κατηγορία των πρόσθετων ουσιών σε προϊόντα, όπως τα τρόφιμα και όχι μόνο τα οποία αναγράφονται στις ετικέτες των προϊόντων. Σκοπός των συντηρητικών είναι η διατήρηση της ποιότητας των προϊόντων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και των χρωστικών η βελτίωση της εμφάνισης τους για να είναι πιο ελκυστικά για τον αγοραστή .Εκτός από τα ωφελεί που μπορ...
Title in other language: The language question in Greece at the beginning of the 20th century. The Evangelika [Gospel events] (1901) [english] Date: 5-3-2024 Author: ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΤΡΙΦΤΑΡΑ School: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Department: Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία (ΣΕΙ) Abstract: Στην παρούσα εργασία εξετάζονται οι ιδεολογικές και πολιτικές διαστάσεις του γλωσσικού ζητήματος που τέθηκε στην Ελλάδα στις αρχές του 20ου αιώνα. Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη επικεντρώνεται  στα Ευαγγελικά. Πρόκειται για τη  διαμάχη που εκδηλώθηκε με αφορμή τη μετάφραση του Ευαγγελίου από τον λόγιο δημοτικιστή Αλέξανδρο Πάλλη. Η μετάφραση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Ακρόπολις τον Σεπτέμβρ...
Title in other language: Thriller and crime fiction: Α feminist theory analysis of the “femme fatale” in the work of Stieg Larsson and Gillian Flynn. [english] Date: 4-3-2024 Author: Τσολάκη, Χρυσάνθη School: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Department: Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ) Abstract: Στην παρούσα διπλωματική εργασία, έγινε μια προσπάθεια να εφαρμοστεί η φεμινιστική θεωρία σε συνάφεια με το στερεότυπο της Femme Fatale, όπως εμφανίζεται στην λογοτεχνία τρόμου και μυστηρίου. Για τους λόγους αυτούς έγινε μια αναδρομή στην ιστορία του φεμινιστικού κινήματος και της εξέλιξης της φεμινιστικής θεωρίας. Στη συνέχεια, παρατίθενται κάποια παραδείγματα από την εμφάνιση λογοτεχνικών χαρακτ...
Title in other language: Psychological burden of informal caregivers of people with intellectual disabilities and autism spectrum disorders [english] Date: 4-3-2024 Author: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΟΥΛΑ School: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Department: Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων (ΓΧΝ) Abstract: Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει την ψυχολογική επιβάρυνση των άτυπων φροντιστών ατόμων με νοητικές αναπηρίες και διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού σε σχέση με την ψυχική τους υγεία, τους τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων στην οικογένεια και τους τύπους χιούμορ. Στην έρευνα έλαβαν μέρος συνολικά 80 άτυποι φροντιστές, στους οποίους χορηγήθηκε η Κλίμακα Επιβάρυνσης Zarit, το Ερωτ...
Title in other language: The role of gut microbiota in active aging [english] Date: 4-3-2024 Author: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ School: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Department: Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων (ΓΧΝ) Abstract: Η ανάπτυξη της μεταγονιδιακής ανάλυσης και της βιοπληροφορικής, τα τελευταία χρόνια, έχει οδηγήσει στην αναγνώριση του εντερικού μικροβιώματος ως τον δεύτερο εγκέφαλο στο σώμα μας, τονίζοντας την σημαντικότητα ενός υγιούς εντερικού μικροβιώματος στην βελτίωση της συνολικής υγείας του ανθρώπινου οργανισμού. Η δεκαετία της Υγιούς Γήρανσης (2020-2030), όπως καθιερώθηκε από το World Health Assembly...
Date: 02-03-2024 Author: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ School: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Department: Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ) Abstract: Η παρούσα εργασία εκκινεί από τον προβληματισμό με ποιον τρόπο το Σύγχρονο Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο, στα πλαίσια του Κριτικού Γραμματισμού, θα μπορούσε το μάθημα της Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης να προωθήσει την κριτική γλωσσική επίγνωση των μαθητών σε ό,τι αφορά την παιδική σεξουαλική κακοποίηση. Η παιδική σεξουαλική  κακοποίηση, γίνεται ιδιαίτερα εμφανής πλέον σε συχνότητα και διαστάσεις δι...
Title in other language: Open and Distance Education: A Sociological Interpretative Approach [english] Date: 02-03-2024 Author: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΤΣΕΡΑ School: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Department: Εκπαίδευση & Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης-Επιστήμες της Αγωγής (ΕΤΑ) Abstract: Η παρούσα Διπλωματική εργασία διερευνά την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις κοινωνιολογικές της επιπτώσεις και τις δυνατότητες που μπορεί να έχει ως προς την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων. Η εργασία εμβαθύνει στην εξέλιξη και τις θεωρητικές βάσεις της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τονίζοντας τον σημαντικό ρόλο της στον εκδημοκρατισμό της εκ...
Date: 29-2-2024 Author: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΟΥΛΑΡΗ School: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Department: Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ) Abstract: Η παρούσα πτυχιακή εργασία επικεντρώνεται στην ανάλυση του λόγου που χρησιμοποιούν δημόσια πρόσωπα και απλοί πολίτες. Ο στόχος είναι, μέσω της αναγνώρισης και επισήμανσης γλωσσολογικών χαρακτηριστικών, να αποκαλυφθεί ο τρόπος με τον οποίο οι ομιλούντες/ούσες προσπαθούν να προβάλουν, να δημιουργήσουν και να εντάξουν στη συνείδηση των αποδεκτών/τριών τις πολιτικοκοινωνικές απόψεις τους για τον νέο ν...
Title in other language: "Discussing the LGBTQI+ community: Construction of gender and sexual identities on Twitter." [english] Date: 29-2-2024 Author: ΗΛΕΚΤΡΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ School: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Department: Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ) Abstract: Ο τρόπος που επιλέγουν οι άνθρωποι να εκφραστούν μέσω της γλώσσας τους είναι δηλωτικός της ταυτότητάς τους. Μάλιστα, σύμφωνα με τη θεωρία του στρουκτουραλισμού η γλώσσα είναι αυτή που κατασκευάζει την ταυτότητα, ενώ η τελευταία δεν προϋπάρχει ως κάτι σταθερό που το άτομο κατέχει (Motschenbacher & Stegu, 2013: 522). Στη σύγχρονη εποχή μεγάλο μέρος της ανθρώπινης επικοινωνίας συμβαίνει μέσω των ...
Title in other language: Διαχείριση παραγγελιών σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών Logistics: η περίπτωση της ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας [greek] Date: 28-2-2024 Author: ΕΛΕΝΑ ΓΚΡΕΣΕΒΑ-ΔΡΑΚΟΥΛΗ School: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Department: Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ) Abstract: The cold chain (CSC) aims to integrate existing facilities into a holistic infrastructure, ensuring deliveries without delays from suppliers to users. This involves storing in cold facilities, sorting, packing, freezing, order processing, and delivering in strictly maintained temperature-regimes. The solution to problems in CSC requires joint efforts from production, trade, logistics companies, co...
Title in other language: The linguistic error in the Greek language: attitudes towards errors and their utilization in language teaching [english] Date: 28-2-2024 Author: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ School: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Department: Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ) Abstract: Αυτή η εργασία αποτελεί μια προσπάθεια απενοχοποίησης του γλωσσικού λάθους στο χώρο της εκπαίδευσης και αναγνώρισής του ως φαινομένου- συμπεριλαμβανομένου στη διαδικασία της γλωσσικής μεταβολής, στην οποία εμπίπτει κάθε ομιλούμενη γλώσσα. Οι παράγοντες της γλωσσικής μεταβολής από κοινού με τη διαχρονία που εντοπίζεται στο γλωσσικό σύστημα της ελληνικής, ενισχύουν την άποψη περί κανονικότητας των γ...
Title in other language: Cinematic Approaches on the Armenian Genocide’s Memory [english] Date: 27-02-2024 Author: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥ School: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Department: Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ) Abstract: Η Γενοκτονία των Αρμενίων, που διαδραματίστηκε κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, υπήρξε ένα από τα πλέον αποσιωπημένα μαζικά εγκλήματα του 20ου αιώνα. Η επί δεκαετίες αποσιωπημένη μνήμη του αποτρόπαιου εγκλήματος συγκροτήθηκε σταδιακά και εκφράστηκε μέσα από τα ανταγωνιστικά αφηγήματα των δύο εμπλεκόμενων μερών. Η αρμενική πλευρά διεκδικεί δικαίωση με τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας...