Αναζήτηση στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη Apothesis Repository
Βρέθηκαν 44999 αποτελέσματα
Βρέθηκαν 44999 αποτελέσματα , σύνολο σελίδων 1500.
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: ΤΑΠ. Μελέτη περίπτωσης αγωγού φυσικού αερίου απο τη σύλληψη μέχρι τη λειτουργία [Ελληνική] Ημερομηνία: 1-6-2023 Συγγραφέας: ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΡΑΦΙΓΚΟΣ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Περίληψη (Abstract): Energy sufficiency has become an essential issue nowadays. By linking existing gas networks, TAP facilitates the direct transport of gas from the Caspian region to European markets. Increases in both the dependability and diversification of Europe's energy supply are among the hopes placed on TAP. The TAP will provide the infrastructure to transport gas along the most direct route to Southern Euro...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Teaching Mathematics through problem solving and problem posing. Problem posing as a teaching tool and its role in the transition from middle school to high school [Αγγλική] Ημερομηνία: 31-5-2023 Συγγραφέας: ΕΛΕΝΗ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (ΜΣΜ) Περίληψη (Abstract): Η γεωμετρία είναι ο αρχαιότερος κλάδος των μαθηματικών. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, φαίνεται να έχει «χάσει» τη θέση της στο ελληνικό πρόγραμμα σπουδών. Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν οι νέες τάσεις στη διδασκαλία της, η σύνδεσή της με την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας και των χωρικών ικανοτήτων των μαθητών και οι δυσκολίες που παρουσιάζει στη μετ...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Teaching Physics with Experiments in the Ηigh School Laboratory [Αγγλική] Ημερομηνία: 25-5-2023 Συγγραφέας: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΟΝΗΣ Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών (ΚΦΕ) Περίληψη (Abstract): Η Εργασία αυτή περιγράφει μια μεθοδολογία για την εκτέλεση – καταγραφή – αρχειοθέτηση - δημοσίευση πειραμάτων και τον εμπλουτισμό τής συλλογής τών πειραμάτων αυτών για τη διδασκαλία της φυσικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και συγκεκριμένα στο Λύκειο.Η μεθοδολογία περιλαμβάνει τη βιβλιογραφική επισκόπησης σχολικών και πανεπιστημιακών εγχειριδίων, την επιλογή κλασικών πειραμάτων και την ένταξη νέων...
Ημερομηνία: 24-5-2023 Συγγραφέας: ΙΣΑΑΚ ΠΕΤΡΙΔΗΣ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Ο βασικός σκοπός της εργασίας εντοπίζεται στην μελέτη και ανάλυση του βαθμού στον οποίο η πανδημία έχει επηρεάσει τον τρόπο λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα και στο κατά πόσο οδήγησε στον ψηφιακό μετασχηματισμό του . 
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: HEALTH AND SAFETY AT WORKPLACES IN THE FIELD OF TELECOMMUNICATIONS [Αγγλική] Ημερομηνία: 23-05-2023 Συγγραφέας: ΠΑΥΛΟΣ ΣΟΥΤΑΣ Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα εργασία ασχολείται με την υγιεινή και ασφάλεια σε χώρους εργασίας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Στο πρώτο μέρος της εργασίας αναφέρονται οι βασικές έννοιες Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας και ο ρόλος των εργαζομένων στη διασφάλιση της δικής τους ασφάλειας. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στην τήρηση των κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας και στην πρόληψη ατυχημάτων,  αλλά κ...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Comparative Evaluation of Different Types of Investments [Αγγλική] Ημερομηνία: 23-5-2023 Συγγραφέας: ΦΩΤΙΟΣ ΑΝΔΡΗΣ Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ) Περίληψη (Abstract): Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να προσφέρει ένα συμπαγές υπόβαθρο στον αναγνώστη γύρω από τον κόσμο των επενδύσεων καθώς όπως έχει προκύψει από αναρίθμητες έρευνες ελάχιστα άτομα διαθέτουν χρηματοοικονομική παιδεία, πόσο μάλλον τις απαραίτητες γνώσεις που θα τους εξασφαλίσουν μια μακροχρόνια και κερδοφόρα παραμονή στον κλάδο αυτόν. Κάτι σημαντικό που θα διαπιστώσει ο αναγνώστης δι...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Experimental design and analysis to determine factors affecting impact attenuating playground surface according to EN 1177:2018 [Αγγλική] Ημερομηνία: 19-05-2023 Συγγραφέας: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας (ΔΙΠ) Περίληψη (Abstract): Με την παρούσα Διπλωματική Εργασία ερευνάται η εφαρμογή πειραματικού σχεδιασμού και μεθόδων Taguchi στη χρήση δαπέδων απορρόφησης κρούσης σε παιδικές χαρές κατά EN 1177:2018.Στόχος είναι η συμπερασματολογία σχετικά με την επίδραση διαφόρων παραγόντων σε μετρήσεις ποσοτήτων, όπως HIC (ποσοτικοποιεί τη σοβαρότητα τραυματισμού κεφαλής από μία κρούση), gmax (μέγιστη επιτάχυνση, όπως μετράται κατά τη κ...
Ημερομηνία: 17-5-2023 Συγγραφέας: ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (ΜΣΜ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα εργασία μελετά το παράδοξο της Αγίας Πετρούπολης. Ένα παιχνίδι τύχης με άπειρο αναμενόμενο κέρδος που ελάχιστοι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν. Στην προσπάθεια ερμηνείας του παραπάνω παραδόξου προέκυψε η θεωρία της ωφελιμότητας. Μια θεωρία που αποτελέι πυλώνα της σύγχρονης θεωρίας αποφάσεων με εκτενείς εφαρμογές σε πληθώρα επιστημών. Στην εργασία αυτή αναλύονται οι βασικές αρχές...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Comparative Study on the digital communication of the Poreia Theatre with the State Theater of Northern Greece during the pandemic period. [Αγγλική] Ημερομηνία: 17-05-2023 Συγγραφέας: ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ) Περίληψη (Abstract): Στην παρούσα εργασία επιχειρείται να εξετασθεί ο τρόπος αντιμετώπισης των σύγχρονων προκλήσεων από τους θεατρικούς οργανισμούς δίνοντας έμφαση στον τρόπο επικοινωνίας τους με το κοινό, και συγκεκριμένα στο τρόπο διαχείρησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κατά την περίοδο της πανδημίας.
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: The effect of the pandemic on the buying behavior of tourists at the level of choosing a tourist destination and accommodation. The case of the Prefecture of Achaia. [Αγγλική] Ημερομηνία: 15-05-2023 Συγγραφέας: ΧΑΡΑ ΜΟΙΡΑΛΗ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ) Περίληψη (Abstract): Η πανδημία Covid-19 επηρέασε τον τουριστικό κλάδο σε πολύ μεγάλο βαθμό, ίσως και σε μεγαλύτερο σε σύγκριση με άλλους τομείς της οικονομίας. Παράλληλα, η πανδημία αποτέλεσε το έναυσμα να σκεφτούν οι άνθρωποι διαφορετικά για τη ζωή τους, τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους, αλλά και θέτοντας πλέον σε προτεραιότητα την ασφάλειά τους. Από την άλλη πλευρά, το ταξίδι παραμένει μία σημαντική ανάγκη για τη...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Physical activity effects on stress and professional quality of life of nursing staff working in Primary Health Care Centres [Αγγλική] Ημερομηνία: 15-5-2023 Συγγραφέας: ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ) Περίληψη (Abstract): Σκοπός: Η διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ φυσικής άσκησης, αντιλαμβανόμενου στρες και ποιότητας επαγγελματικής ζωής στο νοσηλευτικό προσωπικό των Κέντρων Υγείας.Υλικό και μέθοδοι: Το δείγμα της έρευνας αποτελούσαν 128 νοσηλευτές/τριες που εργάζονται σε Κέντρα Υγείας του Νομού Αττικής. Για τη συλλογή δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ένα ερευνητικό πακέτο που αποτελούνταν από: το διεθνές ερωτηματολόγιο φυ...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Forecasting economic and technical quantities in road construction projects [Αγγλική] Ημερομηνία: 14-05-2023 Συγγραφέας: ΕΛΕΝΗ ΓΑΤΣΟΥΛΗ Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία συνίσταται στο σχεδιασμό και την εκπόνηση επιστημονικής έρευνας που αφορά στα έργα οδοποιίας, μέσω συλλογής ποιοτικών και ποσοτικών πρωτογενών δεδομένων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού της Αττικής και της Εύβοιας. Συγκεκριμένα θα εντοπίστουν και τεκμηριωθούν κενά στην επιστημονική γνώση, θα αναπτυχθούν ερευνητικά ερωτήματα, θα αναλυ...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Η ηγετική συμπεριφορά και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση [Ελληνική] Ημερομηνία: 14-5-2023 Συγγραφέας: ΘΕΩΝΗ ΔΡΙΤΣΟΥ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Περίληψη (Abstract): The school community is one of the most important bodies under the supervision of the Greek state. The present research deals with the various leadership models and specifically the leadership behavior required by the school principal and how this affects the smooth functioning of secondary schools (Gymnasiums and Lyceums).Nowadays, there is the need for a proper management of the human resources ...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Εcοnοmetric Αpprοach οf Greek Ιmmigratiοn and Νatiοnal Εcοnοmic Factοrs [Αγγλική] Ημερομηνία: 14-5-2023 Συγγραφέας: ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΑΝΤΟΥ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Περίληψη (Abstract): Ο κύριος σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να αναπτύξει ένα οικονομετρικό μοντέλο που αναλύει την υπόθεση συσχέτισης μεταξύ του καθαρού ποσοστού μετανάστευσης και ενός συνόλου δεδομένων που αποτελείται από τους εθνικούς οικονομικούς παράγοντες, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), το Ακαθάριστο Χρέος, την Καταναλωτική Δαπάνη, την Αποζημίωση των Εργαζομένων, το Εργατικό Δυναμικό, τον Σ...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Διάκριση φύλου στον εργασιακό χώρο στην Κρήτη. Διαφορές και ομοιότητες των δύο φύλων και πως επηρεάζεται μια επιχείρηση. [Ελληνική] Ημερομηνία: 14-05-2023 Συγγραφέας: ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΜΠΛΑΚΑΚΗ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Περίληψη (Abstract): This dissertation delves into the pressing issue of discrimination, with a particular focus on gender-based discrimination. Discrimination in all its forms can be insidious, targeting individuals who are perceived to be vulnerable. Despite the collective efforts of various groups to eliminate gender discrimination from society, it continues to persist in various forms.The root of this problem lies...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Sustainable bioconversion of winery, distillery and brewery wastes into high value products and their impacts on bioeconomy [Αγγλική] Ημερομηνία: 14-05-2023 Συγγραφέας: ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ ΜΗΛΙΟΥ Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας (ΚΠΠΒ) Περίληψη (Abstract): Οι βιομηχανίες ζυθοποιίας και οινοποιίας συνεισφέρουν σημαντικά στην παγκόσμια οικονομία, παράγοντας ένα ευρύ φάσμα προϊόντων που απολαμβάνουν οι καταναλωτές σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, αυτές οι βιομηχανίες παράγουν σημαντική ποσότητα αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των χρησιμοποιημένων σιτηρών και των υπολειμμάτων καρπών και υγρών αποβλήτων. Η ανεπεξέργαστη απόρριψη αυτών των παραπροϊόντων δύναται ν...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: ΑΕΠ: Τα μειωνεκτήματά του και νέοι δείκτες της ευημερίας των πολιτών [Ελληνική] Ημερομηνία: 14-05-2023 Συγγραφέας: ΕΛΕΝΗ ΚΟΚΚΟΡΗ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Περίληψη (Abstract): A nation's economic growth and progress are often measured by its Gross Domestic Product (GDP). The fact that it solely evaluates economic output and ignores crucial components of a citizen's well-being including income inequality, environmental deterioration and social and cultural issues is one of its many shortcomings. Alternative metrics have been put out in recent years to supplement GDP and ...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Methods of multiple criteria in the evaluation of suppliers - subcontractors in Technical Projects [Αγγλική] Ημερομηνία: 14-5-2023 Συγγραφέας: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ) Περίληψη (Abstract): Η επιτυχής παράδοση ενός κατασκευαστικού έργου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον ανάδοχο που θα αναλάβει το έργο, και ως εκ τούτου, η σωστή επιλογή του αναδόχου είναι μείζονος σημασίας. Στον δημόσιο τομέα, η μέθοδος σύναψης συμβάσεων είναι ως επί το πλείστον μια διαγωνιστική διαδικασία, κατά την οποία ο ανάδοχος με τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς επιλέγεται στο τελικό στάδιο επιλογής αφού περάσει από...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Risk management in FTTH projects in Germany [Αγγλική] Ημερομηνία: 14-05-2023 Συγγραφέας: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΡΑΛΛΗ Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα διπλωματική εργασία με θέμα «Διαχείριση κινδύνων σε έργα οπτικής ίνας στο σπίτι στην Γερμανία» εκπονήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Διαχείρισης τεχνικών έργων του Ελληνικού ανοιχτού πανεπιστημίου.Η τοποθέτηση οπτικών ινών έχει επεκταθεί πλέον σε πολλές χώρες καθώς επιτρέπουν υψηλές ταχύτητες ίντερνετ σε σχέση με τα παλιά δίκτυα χαλκού. Για τα επόμενα χρόνια θα απ...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Perron – Frobenius Theory and applications in Economic Science [Αγγλική] Ημερομηνία: 14-05-2023 Συγγραφέας: ΑΘΗΝΑ ΞΕΝΟΥ Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (ΜΣΜ) Περίληψη (Abstract): Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναλύεται η επίδραση τους θεωρήματος Perron- Frobenius, στην ανάπτυξη μαθηματικών υποδειγμάτων που εφαρμόζονται στην οικονομική επιστήμη. Η εισαγωγή και ανάλυση τεχνικών γραμμικού προγραμματισμού διεύρυναν τους ορίζοντες στην μελέτη των εφαρμογών της σύγχρονης οικονομικής επιστήμης και αναθεώρησαν τις υπάρχουσες κλασσικές προσεγγίσεις.        &n...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: The role of Energy Exchanges in shaping energy prices [Αγγλική] Ημερομηνία: 14-05-2023 Συγγραφέας: ΗΛΙΑΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Η απελευθέρωση και ενοποίηση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να επιτευχθεί ο ασφαλής, αδιάκοπος αλλά ταυτόχρονα και οικονομικός εφοδιασμός των επιχειρήσεων και νοικοκυριών στην Ευρώπη, υπήρξε δεδηλωμένος στόχος της ΕΕ εδώ και πολλές δεκαετίες. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος χρειάστηκε μια μακροχρόνια προσπάθεια μεταρρυθμίσεων, που συνεχίζεται να πραγματοποιείται σταδιακά, μέσω διαδοχικών ν...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: The contribution of financial institutions to sustainable development. [Αγγλική] Ημερομηνία: 14-05-2023 Συγγραφέας: ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΠΟΣΤΑΝΙΤΗ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract):    Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει στόχο να χρησιμοποιήσει με σύνεση τους πόρους που είναι διαθέσιμοι στο παρόν, ώστε να μην κατασπαταληθούν ή εξαντληθούν και δεν υπάρχουν για να τους χρησιμοποιήσουν οι επόμενες γενιές. Τις τελευταίες δεκαετίες, καθίσταται σαφές όλο και περισσότερο ότι η αύξηση της θερμοκρασίας της γης, θα προκαλέσει καταστροφικές αλλαγές που θα επηρεάσουν το κλίμα και κατ’ επέκ...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Electromagnetic waves in a cavity - From classical standing waves to quantum coherent states [Αγγλική] Ημερομηνία: 14-05-2023 Συγγραφέας: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΙΔΗΣ Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική (ΠΣΦ) Περίληψη (Abstract): ΠερίληψηΣύμφωνα με την κλασική θεωρία του ηλεκτρομαγνητισμού του Maxwell, το φως αποτελεί ένα είδος ηλεκτρομαγνητικού κύματος. Επομένως, η περιγραφή του μέσω του θεωρητικού πλαισίου της κβαντικής φυσικής, η οποία αποτελεί το πιο σύγχρονο θεωρητικό πλαίσιο για την περιγραφή όλων των φυσικών φαινομένων, πραγματοποιείται με την εφαρμογή των αρχών και των νόμων της κβαντικής θεωρίας στο ηλεκτρομαγνητι...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Διαφορές στον βαθμό ικανοποίησης από το εργασιακό περιβάλλον μεταξύ καθηγητών που υπηρετούν στη Δημόσια και Ιδιωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα [Ελληνική] Ημερομηνία: 14-05-2023 Συγγραφέας: ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΝΟΤΗΣ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Περίληψη (Abstract): The main purpose of this dissertation is to highlight the different degrees of job satisfaction of educators working in public and private high schools in Greece. The differences in the degree of job satisfice have as a consequence differences in the productivity of teachers in these educational sectors because they affect the school climate. The research focuses on four different types of schools...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Mαρκετινγκ πελατειακής σχέσης σε εταιρίες στο τομέα τροφίμων στο Ηνωμενο Βασιλειο [Ελληνική] Ημερομηνία: 14-05-2023 Συγγραφέας: ΣΑΜΙΑ ΑΛΕΞΑΚΗ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Περίληψη (Abstract): Since 1980, customer relationship management impact on firms’ long-term profitability and sustainability has been significantly enlarged since it allows firms to increase their customers satisfaction and loyalty levels. This impact is even larger in case of highly competitive markets such as the UK food market. The present study focuses on this specific market and, especially, in Nestle firm. Data...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Φαινόμενο ασύμμετρης συμπεριφοράς κόστους: Συγκριτική ανάλυση μεταξύ Σκανδιναβικών και Μεσογειακών Χωρών [Ελληνική] Ημερομηνία: 14-05-2023 Συγγραφέας: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΕΠΕΝΕΚΙΔΗ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Περίληψη (Abstract): This dissertation explores the phenomenon of asymmetric cost behavior, also known as "sticky cost," and its impact on decision making for businesses and organizations. The research provides an overview of the concept and its implications, reviews the literature on methods for dealing with it, and conducts a detailed analysis of the behavior of costs in specific industries and businesses. The study...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Enhancing customer loyalty with the help of digital technologies: A quantitative study in cultural organizations in Greece [Αγγλική] Ημερομηνία: 14-5-2023 Συγγραφέας: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ) Περίληψη (Abstract): Στις μέρες μας, η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει κάνει την έρευνα μάλλον κρίσιμη, προκειμένου να διερευνηθεί εάν και πως οι Νέες Τεχνολογίες και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης θα μπορούσαν να επηρεάσουν θετικά την πελατειακή πιστότητα και κατ’ επέκταση την οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο των πολιτιστικών οργανισμών. Με την πανδημία Covid–19 και ένα εκτεταμένο lockdown κατά το οποίο ο πολιτισμ...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: The management of the Key Action KA1 131 & 171 of the new European Educational and Cultural Program ERASMUS+ 2021-2027: "Mobility of students and staff of Higher Education Institutions", in the midst of the health crisis. The case of the National Technical University of Athens (NTUA) [Αγγλική] Ημερομηνία: 14-05-2023 Συγγραφέας: ΑΡΙΣΤΕΑ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ) Περίληψη (Abstract): Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζεται, μέσω του παραδείγματος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), η διαχείριση των σχεδίων 131 & 171 της Βασικής Δράσης ΚΑ1, του Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού και Πολιτιστικού Προγράμματος ERASMUS+ 2021-2027: «Κινητικότητα φοιτητών και Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης», την περίοδο της υγειονομικής κρίσης. Με σημείο αναφοράς τον πολιτισμό και την ...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Cultural tourism as an alternative form of tourism.Evaluating its dynamics in the Prefecture of Drama [Αγγλική] Ημερομηνία: 14-5-2023 Συγγραφέας: ΖΩΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Πολιτισμικών Μονάδων της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Στόχος της διπλωματικής είναι η μελέτη του φαινομένου του πολιτιστικού τουρισμού ως εναλλακτική μορφή τουρισμού στον Νομό Δράμας και η αξιολόγηση της δυναμικής και της συμβολής του στην τοπική α...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Το Μέλλον της Αυτοκινητοβιομηχανίας: Τάσεις και Προκλήσεις [Ελληνική] Ημερομηνία: 14-05-2023 Συγγραφέας: ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΑΚΑΚΗΣ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Περίληψη (Abstract): Nowdays, global economy has been very complex and multilateral. It is composed by many business sectors which play a significant role in the growth of every country. One major sector is this of the automotive industry. As it is easily understood, this sector is directly associated with the production of vehicles and fullfil the basic necessity of transportation.This paper begins by stating the imp...