Αναζήτηση στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη Apothesis Repository
Βρέθηκαν 47873 αποτελέσματα
Βρέθηκαν 47873 αποτελέσματα , σύνολο σελίδων 1596.
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Design and development of application for extracting data from web pages based on rules ( web scraping ) [Αγγλική] Ημερομηνία: 24-09-2923 Συγγραφέας: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΡΔΗΣ Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ) Περίληψη (Abstract): Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάμε και βελτιώνουμε μία web scraper εφαρμογή που ονομάζεται “Athena” . Η εφαρμογή εκτελείται μέσω διεπαφής και είναι γραμμένη σε Python. Η διαφορά της με τις υπόλοιπες που κυκλοφορούν είναι πως επιτρέπει την εξαγωγή πληροφοριών από html σελίδες μόνο αν πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις τις οποίες θέτει ο χρήστης μέσω κάποιων πεδίων - εντολών (regular expressions...
Ημερομηνία: 23-09-2923 Συγγραφέας: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΤΟΥΒΑ Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ) Περίληψη (Abstract): The aim of this dissertation is to evaluate a synthetic phonics approach to teaching English to young learners and its contribution to better literacy at the Greek primary school. The synthetic phonics approach focuses on teaching young learners phoneme-grapheme correspondences followed by the ability to decode and blend words when reading. The synthetic phonics programme that is used is Jolly Pho...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Adapting Victorian literature: “Jane Eyre”, a study of the 2011 film adaptation of the book and writing an adapted screenplay into a short film. [Αγγλική] Ημερομηνία: 02-17-2024 Συγγραφέας: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ) Περίληψη (Abstract): Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της μεταφοράς ενός λογοτεχνικού έργου στον κινηματογράφο. Η μελέτη αφορά ένα αγαπημένο έργο της βικτωριανής λογοτεχνίας, τη «Τζέην Έϋρ» της Σαρλότ Μπροντέ, το οποίο έχει γνωρίσει πλήθος διασκευών μέχρι σήμερα. Στο θεωρητικό μέρος της εργασίας, στο πρώτο κεφάλαιο, αφού παρουσιαστούν τα βιογραφικά στοιχεία της συγγραφέα και η υπόθεση του έργου, θα ανα...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Διδασκαλία και προώθηση της γραμματικής στο μάθημα του Κοντρουκτιβισμού της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας. Σύγκριση μετωπικής διδασκαλίας και κονστρουκτιβιστικής μάθησης [Ελληνική] Ημερομηνία: 17-02-2025 Συγγραφέας: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΟΣΧΟΥ Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΕΡ) Περίληψη (Abstract): Das Thema der vorliegenden Diplomarbeit ist der Vergleich von zwei unterschiedlichenUnterrichtseinheiten im Rahmen der Grammatik im DaF - Unterricht. Die ausgewählte grammatische Struktur ist das Perfekt, das in zwei Lerngruppen (Gruppe A und Gruppe B) kontrastiv didaktisiert wird. Auf der einen Seite wird die Unterrichtseinheit bei Gruppe A mit dem Einsatz von konstruktivistischen Ansätzen durchg...
Ημερομηνία: 19-3-2024 Συγγραφέας: ΑΝΝΑ ΔΗΜΟΥ Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ) Περίληψη (Abstract): Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των βιομηχανικών καταλοίπων που προέκυψαν από το φαινόμενο της αποβιομηχάνισης ως φορέων της βιομηχανικής ιστορίας και καθοριστικών στοιχείων της ατομικής και συλλογικής ταυτότητας και μνήμης μιας περιοχής, καθώς και η διερεύνηση πρακτικών δημόσιας ιστορίας οι οποίες είναι δυνατόν να αναδείξουν το βιομηχανικό παρελθόν και την ιστορία μιας κοινότητας. Τις...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Σώμα, άθληση και απεξάρτηση. Η περίπτωση του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ [Αγγλική] Ημερομηνία: 18-3-2024 Συγγραφέας: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία (ΑΣΚ) Περίληψη (Abstract): Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η ανάδειξη της αξίας του αθλητισμού σε άτομα κοινωνικά αποκλεισμένα λόγω εξαρτήσεων και εγκατάλειψης σώματος και νου. Μελετήθηκαν πειθαρχικές τεχνικές που μπορούν να μεταμορφώσουν, να μεταβάλλουν και συγκροτήσουν το σώμα και την προσωπικότητα του ατόμου, αποτέλεσμα είναι το άτομο να αναπτύξει ορισμένες δεξιότητες που το καθιστούν ικανό να επιλέγει πρακτικές που συμβ...
Ημερομηνία: 15-03-2024 Συγγραφέας: ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ) Περίληψη (Abstract): Στόχο της παρούσας εργασίας αποτέλεσε η διαφοροποίηση της θέσης και της άποψης των μαθητών/ητριών, η πνευματική τους αφύπνιση, η ανάπτυξη κριτικής στάσης απέναντι στα κείμενα μαζικής κουλτούρας και η ανακάλυψη των πραγματικών προθέσεων του/της δημιουργού των διαφημιστικών κειμένων που αναπαράγουν έμφυλα στερεότυπα, μέσω της διδασκαλίας ενός μαθήματος κριτικού γραμματισμού. Ως εκ τούτου αναδεικνύε...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Αφηγήσεις νεαρών προσφύγων/ισσών σε μικρού μήκους ντοκιμαντέρ του κινηματογραφικού πρότζεκτ “ Home new Home”. Ανάλυση ταινιών και μελέτη απόκρισης κοινού. [Ελληνική] Ημερομηνία: 15-3-2024 Συγγραφέας: ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΜΟΥΧΕΛΗ Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Γλωσσική Εκπαίδευση για πρόσφυγες και μετανάστες (LRM) Περίληψη (Abstract): This research is about four (auto)biographical short documentaries created by amateur refugees and non-refugees’ creators in 2017, under the “Home new Home” international documentary project in the aftermath of the “refugee crisis”.  During this period there was an extended media stereotypical representation of refugees showing them either as victims or villains. This documentary project was ...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: The Digital Consumer in EU Law: The Protection of the Passenger as a Consumer in the Electronic Contract of Air Transport [Αγγλική] Ημερομηνία: 15-3-2024 Συγγραφέας: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΙΟΛΕΤΤΑΣ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Ευρωπαϊκό Δίκαιο (ΕΔΙ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται το ζήτημα της εξομοίωσης του επιβάτη με τον καταναλωτή στην ηλεκτρονική σύναψη σύμβασης αεροπορικής μεταφοράς, μέσω της νομολογίας του ΔΕΕ και του ενωσιακού δικαίου. Εξετάζει την προστασία του επιβάτη ως καταναλωτή στην αεροπορική μεταφορά και επιχειρεί μία περιεκτική παρουσίαση της θέσης του στην ηλεκτρονική σύναψη σύμβαση...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Mutual enforcement of judicial decisions in criminal matters in the European Union [Αγγλική] Ημερομηνία: 11-3-2024 Συγγραφέας: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΦΕΡΗΣ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Ευρωπαϊκό Δίκαιο (ΕΔΙ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα μεταπτυχιακή μελέτη με μια εμπεριστατωμένη ανάλυση εμβαθύνει στην σύνθετη σχέση μεταξύ της αρχής της αμοιβαίας εμπιστοσύνης -αναγκαίο υπόβαθρο για την αμοιβαία αναγνώριση και εκτέλεση των ποινικών δικαστικών αποφάσεων εντός του ΧΕΑΔ- και τη διαφύλαξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η ανάλυση είναι βασισμένη στο θεωρητικό πλαίσιο του νομικού πλουραλισμού της ΕΕ και αντλεί στοιχεία από τις αλλ...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Sports facilities and high-level competitions of Deaf athletes : exploring barriers and difficulties in staging competitions [Αγγλική] Ημερομηνία: 10-3-2024 Συγγραφέας: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα εργασία μελετά τις γνώσεις και τις εμπειρίες στελεχών των αθλητικών ομοσπονδιών Κωφών ανά τον κόσμο σχετικά με τη διοργάνωση αθλητικών γεγονότων για Κωφούς αθλητές. Διερευνώνται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αθλητικές ομοσπονδίες Κωφών στην εύρεση, παροχή και προσβασιμότητα των αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι οικονομικές δυσκολίες για τη διοργάνωση αθλητικών γεγονότων. Στην έρ...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Investigation and evaluation of the service provision of girls' academies Volleyball of the Region of Epirus [Αγγλική] Ημερομηνία: 9-3-2024 Συγγραφέας: ΜΑΡΙΑ ΜΠΡΑΓΙΑ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ) Περίληψη (Abstract): Με ποιά κριτήρια οι γονείς αξιολογούν την αθλητική ακαδημία;Ποιές είναι οι ανάγκες και οι απαιτήσεις των γονέων απο την ακαδημία;Σκοπός είναι η διερεύνηση του βαθμού παροχής στις ακαδημίες κοριτσιών της Περιφέρειας Ηπείρου και πώς οι γονείς αξιολογούν τις υπηρεσίες που προσφέρονται απο τισ αθλητικές ακαδημίες βόλει
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Scientific myths within the scientific community and the role of Science Communication. The case of Chemical Imbalance in the field of mental health. [Αγγλική] Ημερομηνία: 08-03-2024 Συγγραφέας: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΡΜΙΓΚΗΣ Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Επικοινωνία της Επιστήμης (ΕΕΠ) Περίληψη (Abstract): Η Χημική Ανισορροπία είναι η πιο διαδεδομένη βιολογική ανάγνωση του ψυχικού πόνου. Υποθέτει πως η κατάθλιψη οφείλεται σε μία ανισορροπία των χημειών του εγκεφάλου. Δίχως να λάβει ποτέ επιστημονική επιβεβαίωση, αυτή η υπόθεση αποτελεί την σημερινή εκλαΐκευση του βιώματος της θλίψης. Με την εισαγωγή του DSM-III το 1980 και την δημιουργία της διάγνωσης της Μείζονος Καταθλιπτικής Διαταραχής το βιοκεντ...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Resilience and Depression in the Elderly: A cross-sectional empirical study in TO.M.Y. [Αγγλική] Ημερομηνία: 08-03-2024 Συγγραφέας: ΚΑΛΗ ΠΑΝΤΕΛΗ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων (ΓΧΝ) Περίληψη (Abstract): H κατάθλιψη είναι μια ψυχική ασθένεια που συναντιέται συχνά στα ηλικιωμένα άτομα. Η ψυχικήανθεκτικότητα, η ικανότητα ενός ατόμου δηλαδή να διαχειρίζεται τις αντιξοότητες που τουπαρουσιάζονται, μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης καταθλιπτικών συμπτωμάτων. Η παρούσαεργασία αποτελεί μια ανασκόπηση σε άρθρα των τελευταίων ετών προκειμένου να γίνουν γνωστέςκάποιες πληροφορίες για την κατάθλιψη και...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: GREECE AND THE CRISES IN THE MIDDLE EAST 1967-1973: THE VIEW OF THE PRESS [Αγγλική] Ημερομηνία: 7-3-2024 Συγγραφέας: ΧΡΥΣΗ ΖΑΪΜΑΚΗ Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία (ΣΕΙ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία επιχειρεί να καταγράψει τη σύνδεση μεταξύ της Ελλάδας και των σημαντικών κρίσεων στη Μέση Ανατολή, τη χρονική διάρκεια 1967-1973, κυρίως, μέσα από το βλέμμα της ελληνικής κυβέρνησης εκείνης της περιόδου, του διδακτορικού καθεστώτος Παπαδόπουλου και των έμμεσα εμπλεκομένων, των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα εξεταστούν οι σχέσεις της Ελλάδας με τα κράτη της Μέσης ...
Ημερομηνία: 7-3-2024 Συγγραφέας: ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία (ΑΣΚ) Περίληψη (Abstract): Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια ανάδειξης και ερμηνείας βιωμένων εμπειριών οπαδών του ΠΑΟΚ και η προσωπική νοηματοδότησή τους εστιάζοντας την περίοδο 1980-1990. Στην ποιοτική έρευνα που ακολουθεί η οποία πραγματοποιήθηκε με τη μορφή μη δομημένων συνεντεύξεων και ανάλυση των αφηγήσεων, γίνεται μια προσπάθεια να ερμηνευτεί ο τρόπος με τον οποίο επέδρασσε το κοινωνικό και πολιτισμικό πλαί...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: About art and technique: aesthetic approaches in the light of the old and the new technology [Αγγλική] Ημερομηνία: 6-3-2024 Συγγραφέας: ΠΕΛΑΓΙΑ ΠΛΟΥΣΑΚΗ Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Φιλοσοφία και Τέχνες (ΦΙΤ) Περίληψη (Abstract): Ανέκαθεν, οι φιλοσοφικές αναζητήσεις αναφορικά προς την αλήθεια, την ουσία, την ποιότητα της ζωής και των στιγμών της, αντικατοπτρίζονταν στα δημιουργήματα της τέχνης. Η τέχνη των Αρχαίων, ήδη από την Μινωϊκή και Μυκηναϊκή περίοδο, προέβαλλε καλλιτεχνικά την εκάστοτε κοσμοθεωρία της και προέβαλλε τον πολιτισμό της. Η τέχνη, ως αισθητική αναπαράσταση, ανέδειξε και αναδείχθηκε μέσω συμβόλων που ανα...
Ημερομηνία: 6-3-2024 Συγγραφέας: ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΤΣΙΑΜΠΟΥ Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση (ΧΒΑ) Περίληψη (Abstract): ΠερίληψηΤα συντηρητικά και οι χρωστικές ανήκουν στην κατηγορία των πρόσθετων ουσιών σε προϊόντα, όπως τα τρόφιμα και όχι μόνο τα οποία αναγράφονται στις ετικέτες των προϊόντων. Σκοπός των συντηρητικών είναι η διατήρηση της ποιότητας των προϊόντων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και των χρωστικών η βελτίωση της εμφάνισης τους για να είναι πιο ελκυστικά για τον αγοραστή .Εκτός από τα ωφελεί που μπορ...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: The language question in Greece at the beginning of the 20th century. The Evangelika [Gospel events] (1901) [Αγγλική] Ημερομηνία: 5-3-2024 Συγγραφέας: ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΤΡΙΦΤΑΡΑ Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία (ΣΕΙ) Περίληψη (Abstract): Στην παρούσα εργασία εξετάζονται οι ιδεολογικές και πολιτικές διαστάσεις του γλωσσικού ζητήματος που τέθηκε στην Ελλάδα στις αρχές του 20ου αιώνα. Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη επικεντρώνεται  στα Ευαγγελικά. Πρόκειται για τη  διαμάχη που εκδηλώθηκε με αφορμή τη μετάφραση του Ευαγγελίου από τον λόγιο δημοτικιστή Αλέξανδρο Πάλλη. Η μετάφραση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Ακρόπολις τον Σεπτέμβρ...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Thriller and crime fiction: Α feminist theory analysis of the “femme fatale” in the work of Stieg Larsson and Gillian Flynn. [Αγγλική] Ημερομηνία: 4-3-2024 Συγγραφέας: Τσολάκη, Χρυσάνθη Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ) Περίληψη (Abstract): Στην παρούσα διπλωματική εργασία, έγινε μια προσπάθεια να εφαρμοστεί η φεμινιστική θεωρία σε συνάφεια με το στερεότυπο της Femme Fatale, όπως εμφανίζεται στην λογοτεχνία τρόμου και μυστηρίου. Για τους λόγους αυτούς έγινε μια αναδρομή στην ιστορία του φεμινιστικού κινήματος και της εξέλιξης της φεμινιστικής θεωρίας. Στη συνέχεια, παρατίθενται κάποια παραδείγματα από την εμφάνιση λογοτεχνικών χαρακτ...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Psychological burden of informal caregivers of people with intellectual disabilities and autism spectrum disorders [Αγγλική] Ημερομηνία: 4-3-2024 Συγγραφέας: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΟΥΛΑ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων (ΓΧΝ) Περίληψη (Abstract): Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει την ψυχολογική επιβάρυνση των άτυπων φροντιστών ατόμων με νοητικές αναπηρίες και διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού σε σχέση με την ψυχική τους υγεία, τους τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων στην οικογένεια και τους τύπους χιούμορ. Στην έρευνα έλαβαν μέρος συνολικά 80 άτυποι φροντιστές, στους οποίους χορηγήθηκε η Κλίμακα Επιβάρυνσης Zarit, το Ερωτ...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: The role of gut microbiota in active aging [Αγγλική] Ημερομηνία: 4-3-2024 Συγγραφέας: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων (ΓΧΝ) Περίληψη (Abstract): Η ανάπτυξη της μεταγονιδιακής ανάλυσης και της βιοπληροφορικής, τα τελευταία χρόνια, έχει οδηγήσει στην αναγνώριση του εντερικού μικροβιώματος ως τον δεύτερο εγκέφαλο στο σώμα μας, τονίζοντας την σημαντικότητα ενός υγιούς εντερικού μικροβιώματος στην βελτίωση της συνολικής υγείας του ανθρώπινου οργανισμού. Η δεκαετία της Υγιούς Γήρανσης (2020-2030), όπως καθιερώθηκε από το World Health Assembly...
Ημερομηνία: 02-03-2024 Συγγραφέας: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα εργασία εκκινεί από τον προβληματισμό με ποιον τρόπο το Σύγχρονο Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο, στα πλαίσια του Κριτικού Γραμματισμού, θα μπορούσε το μάθημα της Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης να προωθήσει την κριτική γλωσσική επίγνωση των μαθητών σε ό,τι αφορά την παιδική σεξουαλική κακοποίηση. Η παιδική σεξουαλική  κακοποίηση, γίνεται ιδιαίτερα εμφανής πλέον σε συχνότητα και διαστάσεις δι...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Open and Distance Education: A Sociological Interpretative Approach [Αγγλική] Ημερομηνία: 02-03-2024 Συγγραφέας: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΤΣΕΡΑ Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Εκπαίδευση & Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης-Επιστήμες της Αγωγής (ΕΤΑ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα Διπλωματική εργασία διερευνά την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις κοινωνιολογικές της επιπτώσεις και τις δυνατότητες που μπορεί να έχει ως προς την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων. Η εργασία εμβαθύνει στην εξέλιξη και τις θεωρητικές βάσεις της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τονίζοντας τον σημαντικό ρόλο της στον εκδημοκρατισμό της εκ...
Ημερομηνία: 29-2-2024 Συγγραφέας: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΟΥΛΑΡΗ Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα πτυχιακή εργασία επικεντρώνεται στην ανάλυση του λόγου που χρησιμοποιούν δημόσια πρόσωπα και απλοί πολίτες. Ο στόχος είναι, μέσω της αναγνώρισης και επισήμανσης γλωσσολογικών χαρακτηριστικών, να αποκαλυφθεί ο τρόπος με τον οποίο οι ομιλούντες/ούσες προσπαθούν να προβάλουν, να δημιουργήσουν και να εντάξουν στη συνείδηση των αποδεκτών/τριών τις πολιτικοκοινωνικές απόψεις τους για τον νέο ν...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: "Discussing the LGBTQI+ community: Construction of gender and sexual identities on Twitter." [Αγγλική] Ημερομηνία: 29-2-2024 Συγγραφέας: ΗΛΕΚΤΡΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ) Περίληψη (Abstract): Ο τρόπος που επιλέγουν οι άνθρωποι να εκφραστούν μέσω της γλώσσας τους είναι δηλωτικός της ταυτότητάς τους. Μάλιστα, σύμφωνα με τη θεωρία του στρουκτουραλισμού η γλώσσα είναι αυτή που κατασκευάζει την ταυτότητα, ενώ η τελευταία δεν προϋπάρχει ως κάτι σταθερό που το άτομο κατέχει (Motschenbacher & Stegu, 2013: 522). Στη σύγχρονη εποχή μεγάλο μέρος της ανθρώπινης επικοινωνίας συμβαίνει μέσω των ...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Διαχείριση παραγγελιών σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών Logistics: η περίπτωση της ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας [Ελληνική] Ημερομηνία: 28-2-2024 Συγγραφέας: ΕΛΕΝΑ ΓΚΡΕΣΕΒΑ-ΔΡΑΚΟΥΛΗ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ) Περίληψη (Abstract): The cold chain (CSC) aims to integrate existing facilities into a holistic infrastructure, ensuring deliveries without delays from suppliers to users. This involves storing in cold facilities, sorting, packing, freezing, order processing, and delivering in strictly maintained temperature-regimes. The solution to problems in CSC requires joint efforts from production, trade, logistics companies, co...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: The linguistic error in the Greek language: attitudes towards errors and their utilization in language teaching [Αγγλική] Ημερομηνία: 28-2-2024 Συγγραφέας: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ) Περίληψη (Abstract): Αυτή η εργασία αποτελεί μια προσπάθεια απενοχοποίησης του γλωσσικού λάθους στο χώρο της εκπαίδευσης και αναγνώρισής του ως φαινομένου- συμπεριλαμβανομένου στη διαδικασία της γλωσσικής μεταβολής, στην οποία εμπίπτει κάθε ομιλούμενη γλώσσα. Οι παράγοντες της γλωσσικής μεταβολής από κοινού με τη διαχρονία που εντοπίζεται στο γλωσσικό σύστημα της ελληνικής, ενισχύουν την άποψη περί κανονικότητας των γ...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Cinematic Approaches on the Armenian Genocide’s Memory [Αγγλική] Ημερομηνία: 27-02-2024 Συγγραφέας: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥ Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ) Περίληψη (Abstract): Η Γενοκτονία των Αρμενίων, που διαδραματίστηκε κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, υπήρξε ένα από τα πλέον αποσιωπημένα μαζικά εγκλήματα του 20ου αιώνα. Η επί δεκαετίες αποσιωπημένη μνήμη του αποτρόπαιου εγκλήματος συγκροτήθηκε σταδιακά και εκφράστηκε μέσα από τα ανταγωνιστικά αφηγήματα των δύο εμπλεκόμενων μερών. Η αρμενική πλευρά διεκδικεί δικαίωση με τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας...