Αναζήτηση στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη Apothesis Repository
Βρέθηκαν 47222 αποτελέσματα
Βρέθηκαν 47222 αποτελέσματα , σύνολο σελίδων 1575.
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Design and development of application for extracting data from web pages based on rules ( web scraping ) [Αγγλική] Ημερομηνία: 24-09-2923 Συγγραφέας: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΡΔΗΣ Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ) Περίληψη (Abstract): Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάμε και βελτιώνουμε μία web scraper εφαρμογή που ονομάζεται “Athena” . Η εφαρμογή εκτελείται μέσω διεπαφής και είναι γραμμένη σε Python. Η διαφορά της με τις υπόλοιπες που κυκλοφορούν είναι πως επιτρέπει την εξαγωγή πληροφοριών από html σελίδες μόνο αν πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις τις οποίες θέτει ο χρήστης μέσω κάποιων πεδίων - εντολών (regular expressions...
Ημερομηνία: 23-09-2923 Συγγραφέας: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΤΟΥΒΑ Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ) Περίληψη (Abstract): The aim of this dissertation is to evaluate a synthetic phonics approach to teaching English to young learners and its contribution to better literacy at the Greek primary school. The synthetic phonics approach focuses on teaching young learners phoneme-grapheme correspondences followed by the ability to decode and blend words when reading. The synthetic phonics programme that is used is Jolly Pho...
Ημερομηνία: 20-11-2023 Συγγραφέας: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΟΣ Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ) Περίληψη (Abstract): Στην παρούσα διπλωματική εργασία διερευνάται το ιστορικό - φιλοσοφικό αφήγημα των τριών χιλιάδων ετών εθνικής ιστορικής συνέχειας στα σχολικά ιστορικά βιβλία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως από το 1967 μέχρι και το 1981. Συνεπώς θα διερευνηθούν όλοι εκείνοι οι παράγοντες που αποτέλεσαν την αιτία της αναδύσεως αυτού του σχήματος, θα αναφερθούν οι σχετικές ιστοριογραφικές σχολές, οι...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Spirituality, Mental Health and Quality of Life in the elderly [Αγγλική] Ημερομηνία: 13-11-2023 Συγγραφέας: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων (ΓΧΝ) Περίληψη (Abstract): Η έννοια της Πνευματικότητας υπόκειται σε πληθώρα ορισμών και προσδιορισμών και έχουν εκπονηθεί πολλαπλές μελέτες σχετικά με τα χαρακτηριστικά που διαθέτει. Ιστορικά η καταγωγή της έννοιας είναι στενα συνδεδεμένη με τις θρησκείες και την έννοια της θρησκευτικότητας και της θρησκευτικής πίστης. Παρ'όλα αυτά η μεν θρησκεία περιλαμβάνει πεποιθήσεις, πρακτικές και τελετουργίες που συνδέονται με το υπε...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Preparation, implementation and evaluation of a robotics training program for primary education [Αγγλική] Ημερομηνία: 11-11-2023 Συγγραφέας: ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΡΟΥΓΑΣ Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ) Περίληψη (Abstract): Μετά από 15 χρόνια εμπειρία στην διδασκαλία της ρομποτικής σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου της πρωτεύουσας αλλά και της επαρχίας, η παρούσα Διπλωματική εργασία έχει σκοπό να καταγράψει αυτή την εμπειρία καθώς και να παρέχει κάποια διδακτικά σχέδια για νηπιαγωγούς και δασκάλους δημοτικού στα πλαίσια εκπαιδευτικού υλικού, για την υποστήριξη της εφαρμογής των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και συγκεκριμέν...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: The concept of appropriation and postproduction as dynamic phemomenon in art history [Αγγλική] Ημερομηνία: 30-10-2023 Συγγραφέας: ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ Σχολή: Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού Τμήμα: Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα (ΓΤΠ) Περίληψη (Abstract): Η τέχνη  αποτελεί έναν μοναδικό τρόπο έκφρασης, όπου οι άνθρωποι δείχνουν την δημιουργικότητα τους. Έχει δε πολλές διαφορετικές μορφές, όπως τη ζωγραφική, τη γλυπτική, τη μουσική, τη φωτογραφία κ.α.  Οι άνθρωποι κάνουν τέχνη από την αρχή της παρουσίας τους στον πλανήτη Γη, αν και η έννοια της τέχνης διαφοροποιείται αναλόγως την εποχή και την περιοχ...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: The Movie Poster in the 80s [Αγγλική] Ημερομηνία: 30-10-2023 Συγγραφέας: ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ Σχολή: Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού Τμήμα: Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα (ΓΤΠ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά την αισθητική και το ρόλο των κινηματογραφικών αφισών στη δεκαετία του 1980, εστιάζοντας σε τρεις κύριες ενότητες: Στην ενότητα της βιβλιογραφικής έρευνας, της ανάλυσης και τέλος στην ενότητα των σχεδιαστικών προτάσεων.Στο πρώτο μέρος της βιβλιογραφικής έρευνας, παρουσιάζεται μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των αφισών, συμπεριλαμβανομένης της ιστορικής τους πορεί...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Waste Transfer Station EFKARPIA THESSALONIKI. Register and analyze material quantities of operation over last years. Operation evaluation and statistics for economical & management operation. [Αγγλική] Ημερομηνία: 24-10-2023 Συγγραφέας: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ) Περίληψη (Abstract): Τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά σχέδια της διαχείρισης των αποβλήτων προβλέπουν, για την αποτελεσματικότερη οικονομικά και φιλικότερη προς το περιβάλλον, διαχείριση των Αστικών Στερεών Απορριμμάτων (ΑΣΑ), την κατασκευή και λειτουργία των Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ). Στους ΣΜΑ μεταφέρονται τα ΑΣΑ από τις τοπικές αρχές (Δήμοι , Οργανισμοί κλπ) τα οποία μεταφορτώνονται σε μεγαλύτερα οχήματα μετ...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Chemical bonding and properties of compounds. Presentation in school textbooks. [Αγγλική] Ημερομηνία: 20-10-2023 Συγγραφέας: ΕΙΡΗΝΗ ΤΡΙΚΙΛΗ Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών (ΚΦΕ) Περίληψη (Abstract): Σε αυτή τη διπλωματική εργασία θα ασχοληθούμε με την έννοια του χημικού δεσμού και πως αυτός διδάσκεται και παρουσιάζεται μέσα στα σχολικά εγχειρίδια. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται έννοιες οι οποίες είναι ιδιαίτερα χρήσιμες και αποτελούν προαπαιτούμενες γνώσεις για την διδασκαλία και την καλύτερη κατανόηση του χημικού δεσμού, όπως είναι ο Περιοδικός Πίνακας και η κατανόηση της δομής του, τι εί...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: The teaching of chemical changes in Secondary Education [Αγγλική] Ημερομηνία: 20-10-2023 Συγγραφέας: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΡΑΚΛΙΩΤΗΣ Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών (ΚΦΕ) Περίληψη (Abstract): Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να καταγράψει τη θεωρία, την εκπαιδευτική μεθοδολογία, τις γνώσεις και τα αποτελέσματα της διδασκαλίας που συνδέονται με τις χημικές μεταβολές όπως διδάσκονται στους/στις μαθητές/μαθήτριες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η προσέγγιση εστιάζει στα σχολικά εγχειρίδια Χημείας που χρησιμοποιούνται στην Α΄ και Β΄ Λυκείου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.Στο πρώτο κε...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Drivers and Barriers on insurance consumption in Greece: incentives, motivational factors and barriers that shape the Greek Insurance Market [Αγγλική] Ημερομηνία: 19-10-2023 Συγγραφέας: ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΕΡΙΚΟΥ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Περίληψη (Abstract):  Η ασφάλιση είναι ένας θεμελιώδης μηχανισμός προστασίας έναντι των οικονομικών συνεπειών των κινδύνων που απειλούν άτομα και επιχειρήσεις σε καθημερινή βάση. Η ασφάλιση επιτρέπει την αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου και την απορρόφηση ζημιών μειώνοντας σημαντικά τις συνέπειες για την ευημερία του ασφαλισμένου σε περίπτωση κινδύνου. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να συσ...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: THE IMPACT OF COVID-19 ON THE FINANCIAL PERFORMANCE OF LISTED COMPANIES THE CASE OF THE FOOD INDUSTRY [Αγγλική] Ημερομηνία: 19-10-2023 Συγγραφέας: ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΟΚΟΥΤΗ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την αξιολόγηση της απόδοσης των εταιρειών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και ανήκουν στον κλάδο των τροφίμων με τη μέθοδο των Αριθμοδεικτών. Σκοπός είναι να εξαχθούν συμπεράσματα για την επίδραση της πανδημίας του Covid-19 στα οικονομικά τους στοιχεία και τις επιδόσεις τους.Αρχικά παρουσιάζεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετική με τις επιπτώσεις τη...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Investigating the point of view of doctors on interdisciplinary collaboration in Greek public hospitals in relation to their job satisfaction [Αγγλική] Ημερομηνία: 16-10-2023 Συγγραφέας: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΛΙΝΔΡΗΣ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ) Περίληψη (Abstract): Εισαγωγή: Η διεπιστημονική συνεργασία προάγει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και τον ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό των Οργανισμών υγείας. Πρόσφατες έρευνες, έχουν υπογραμμίσει τη συσχέτιση μεταξύ διεπιστημονικής συνεργασίας και εργασιακής ικανοποίησης. Ωστόσο, οι απόψεις του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού διαφοροποιούνται σημαντικά στο ΕΣΥ.Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ...
Ημερομηνία: 16-10-2023 Συγγραφέας: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΙΩΓΑΣ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική Λογιστική Χρηματοοικονομική (ΤΛΧ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τον εξωτερικό έλεγχο στην Ναυτιλία. Γίνεται ειδική μνείαστην δομή των Ναυτιλιακών επιχειρήσεων και στην λογιστική της Ναυτιλίας που έχει σημαντικέςδιαφορές με την λογιστική στις εμπορικές επιχειρήσεις, ως προς την πολυπλοκότητα και τηνενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων. Με την βοήθεια ενός παραδείγματος ελέγχου σεναυτιλιακή εταιρεία δίνεται η δυνατότητα μέσω της έκθεσης...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: National Archaeological Museum: Communication in the museum space in the post-covid-19 era of digital challenges and competition. [Αγγλική] Ημερομηνία: 16-10-2023 Συγγραφέας: ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΛΙΑΚΑΚΗΣ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ) Περίληψη (Abstract):  Βασικός άξονας της εργασίας μας είναι η πολιτιστική επικοινωνία και οι ψηφιακές προκλήσεις στο μουσειακό χώρο, μέσω των οποίων επιδιώκεται η ανάπτυξη και η ισχυροποίηση της θέσης ενός μουσείου έναντι των ανταγωνιστών του. Πρόκειται για αρωγούς που ενισχύουν την αναγνωρισιμότητα όλων των πολιτιστικών οργανισμών σε ένα ολοένα και πιο απαιτητικό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, στο οποίο οι ομάδες...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Pre-Relativistic Concepts: The Aether from Aristotle to the 19th Century. [Αγγλική] Ημερομηνία: 12-10-2023 Συγγραφέας: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών (ΚΦΕ) Περίληψη (Abstract): Περίληψη:Στην εργασία αυτή θα παρουσιάσουμε την εξέλιξη της ιστορίας του αιθέρα, που σύμφωνα με αρχαίες και μεσαιωνικές αντιλήψεις, γέμιζε τον χώρο του σύμπαντος. Ξεκινώντας από τους αρχαίους Έλληνες, που του έδιναν μία καθαρά μυθολογική υπόσταση, θα φτάσουμε στην Αναγέννηση όπου ο Descartes, θα του δώσει έναν πιο ουσιαστικό ρόλο, εγκαινιάζοντας τη μηχανοκρατία ως μία νέα αντίληψη λειτουργίας του ...
Ημερομηνία: 11-10-2023 Συγγραφέας: Ιωακειμίδης, Παναγιώτης Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία (ΟΡΘ) Περίληψη (Abstract): Στόχος αυτής της εργασίας είναι να εξετάσει σε θεωρητικό επίπεδο τις στάσεις των νέων στην Ελλάδα έναντι της Εκκλησίας και της θρησκευτικής πίστης. Το πρώτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην αιτιολογία της επιλογής του θέματος, στην οριοθέτηση και στην περιγραφή του προβλήματος. Ειδικότερα, η εργασία αποσκοπεί στο να διερευνήσει ποιες είναι οι στάσεις των εφήβων σε σχέση με τη χριστιανική πίστη. Με βάσ...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Αξιολόγηση και αποτίμηση τεχνικών και στρατηγικών ψηφιακού μάρκετινγκ στις ΜΜΕ (Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις) [Ελληνική] Ημερομηνία: 10-10-2023 Συγγραφέας: ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Περίληψη (Abstract): Nowadays, defining targeted marketing strategies and marketing programs is a critical activity for the sustainability of small and medium enterprises (SMEs).A typical Hellenic SME has endured a challenging economic environment for many years, starting from the debt crisis in 2009, following the COVID-19 pandemic in early 2020 and currently the Russo-Ukrainian War. These consecutive crises shrunk t...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Alternating Renewal Processes: Theory and Applications in Reliability Theory [Αγγλική] Ημερομηνία: 9-10-2023 Συγγραφέας: ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΩΛΑΚΗ Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (ΜΣΜ) Περίληψη (Abstract): Στη διπλωματική εργασία με τίτλο "Εναλλασσόμενες Ανανεωτικές Ανελίξεις: Θεωρία και Εφαρμογές στη Θεωρία Αξιοπιστίας" μελετάμε την ανανεωτική θεωρία και τη θεωρία αξιοπιστίας. Η ανανεωτική θεωρία ασχολείται με γεγονότα που επαναλαμβάνονται ανά τυχαία χρονικά διαστήματα τα οποία ακολουθούν γνωστές κατανομές. Αναλύει τις ιδιότητες αυτών των διαδικασιών και παρέχει μαθηματικά εργαλεία για τον υπολογισ...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Features and tools provided by videoconferencing platforms in distance education and their impact on the learning process [Αγγλική] Ημερομηνία: 9-10-2023 Συγγραφέας: ΜΕΡΣΙΝΗ ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Σχολή: Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού Τμήμα: Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα (ΓΤΠ) Περίληψη (Abstract): Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η τεχνολογία έχει εισχωρήσει σε κάθε πτυχή της καθημερινής μας ζωής. Το γεγονός αυτό δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο τον κλάδο της εκπαίδευσης, ενώ όταν αυτή πραγματοποιείται από απόσταση παρατηρούμε ότι εξελίσσονται «χέρι-χέρι». Σημαντικό κομμάτι της αποτελεί η τηλεδιάσκεψη, προσφέροντας δυνατότητα σύγχρονης, σε πραγματικό δηλαδή χρόνο, επικοινωνίας μέσω ολοκληρω...
Ημερομηνία: 9-10-2023 Συγγραφέας: Λαδή, Μαρίνα Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα εργασία αποτελεί μια προσπάθεια καταγραφής και αξιολόγησης των απόψεων και των θέσεων πολιτών και εκπροσώπων του τουρισμού σχετικά με τις δυνατότητες αλλά και τους περιορισμούς που αφορούν στην ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού στην περιοχή των Πατρών. Σκοπός , είναι να αναδειχθούν τα οφέλη που αποκομίζει η περιοχή των Πατρών από την προώθηση δράσεων πολιτιστικού τουρισμού και να αξιολ...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Geostatistical spatiotemporal analysis of suspended particles in the urban environment: application to the city of Patras [Αγγλική] Ημερομηνία: 9-10-2023 Συγγραφέας: ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ) Περίληψη (Abstract): Η ρύπανση της ατμόσφαιρας είναι ένα μείζων παγκόσμιο περιβαλλοντικό ζήτημα που εγκυμονεί σημαντικούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, τα οικοσυστήματα αλλά και τη συνολική ευημερία του πλανήτη μας. Με την ταχεία εκβιομηχάνιση, την αστικοποίηση και την αυξανόμενη κατανάλωση ενέργειας τις τελευταίες δεκαετίες, τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης έχουν φτάσει σε ανησυχητικά επίπεδα σε πολλές περι...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Digital Transformation and Sustainability of Cultural Organisations: the PIOP museum network [Αγγλική] Ημερομηνία: 9-10-2023 Συγγραφέας: ΣΤΑΜΑΤΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΑΛΕΒΙΖΟΥ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μια προσπάθεια ανάδειξης της προβληματικής του ψηφιακού μετασχηματισμού των πολιτιστικών οργανισμών. Επιχειρείται μια παρουσίαση του τί συνιστά ψηφιακό μετασχηματισμό και δημιουργία ψηφιακού πολιτισμού, παρουσιάζονται τα στάδια κατά τα οποία πραγματοποιείται, τα οφέλη σε επίπεδο οργάνωσης, διοίκησης, οικονομίας, κοινωνίας και περιβάλλοντος. Ακόμα, πώς μέσα απ...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: CRITICAL LANGUAGE AWARENESS OF ADULTS WITH THE CONTRIBUTION OF PARTICIPATORY EDUCATIONAL METHODS [Αγγλική] Ημερομηνία: 9-10-2023 Συγγραφέας: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ) Περίληψη (Abstract): Κριτική γλωσσική επίγνωση περιγράφεται ως η θεωρητική σύλληψη της γλώσσας που έχει ως στόχο να διευκολύνει και να αποκωδικοποιήσει τις σχέσεις μεταξύ της χρήσης της γλώσσας, των σχέσεων εξουσίας και των κοινωνικών ανισοτήτων.Η κριτική γλωσσική επίγνωση των ενηλίκων κρίνεται λοιπόν στις σύγχρονες κοινωνίες της χειραγωγησης ως κυρίαρχο αίτημα.Είναι απαραίτητο να διερευνηθεί συστηματικά με ποιες συμμ...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Municipal Wastewater and Biosolids Reuse [Αγγλική] Ημερομηνία: 6-10-2023 Συγγραφέας: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΛΤΟΥ Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ) Περίληψη (Abstract): Η αύξηση του αστικού πληθυσμού αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση της παραγωγής υγρών αστικών αποβλήτων έως και 24% μέχρι το 2030, θέτοντας κινδύνους στην υδρόβια ζωή και το περιβάλλον. Η επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων αστικών λυμάτων είναι ζωτικής σημασίας για τον μετριασμό του αντίκτυπου της αστικοποίησης. Η βιωσιμότητα των εφαρμογών επαναχρησιμοποίησης επιτυγχάνεται μέσω της κυκλικής οικονομία...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Development of green points in Municipality of Zakynthos – Good practices and applications problems [Αγγλική] Ημερομηνία: 6-10-2023 Συγγραφέας: ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΝΙΑ Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ) Περίληψη (Abstract): Η διαχείριση των Αστικών Αποβλήτων αναδεικνύεται ως μείζον πρόβλημα για τον κοινωνικό ιστό και τις τοπικές κοινωνίες, σε παγκόσμιο επίπεδο. Η συνεχώς αυξανόμενη παραγωγή αγαθών, η βιομηχανοποίηση πολλών αναπτυσσόμενων χωρών, οδηγεί το μέχρι πρότινος σύστημα διαχείρισης των ΑΣΑ σε κορεσμό. Είναι λοιπόν προφανής η ανάγκη μιας νέας προσέγγισης στο εν λόγω ζήτημα που θα συμπεριλαμβάνει τις αρχές της Κ...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Occurence of pharmaceutical compounds and PPCPs in Greece: Trends and recent data [Αγγλική] Ημερομηνία: 6-10-2023 Συγγραφέας: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ) Περίληψη (Abstract): Κατά την προηγούμενη δεκαετία, οι φαρμακευτικές ενώσεις και τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας (Pharmaceuticals and Personal Care Products (PPCPs)) έχουν γίνει ολοένα και πιο διαδεδομένα σε διάφορους τομείς, όπως είναι η βιομηχανία, η ιατρική, η υδατοκαλλιέργεια, η κτηνοτροφία και η καθημερινή ρουτίνα. Ωστόσο, λόγω της επιμονής τους στο περιβάλλον και της αναποτελεσματικής απομάκρυνσης από τις εγκατ...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: The importance of agritourism in terms of the economic development of the prefecture of Etolokarnania [Αγγλική] Ημερομηνία: 6-10-2023 Συγγραφέας: ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ) Περίληψη (Abstract): Ο τουρισμός στην Ελλάδα είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες ανάπτυξης της οικονομίας, αλλά και του βιοτικού επιπέδου σε όλη την χώρα. Η έννοια του τουρισμού βέβαια, είναι κάτι πιο βαθύ και σημαντικό από ότι μπορεί ο κάθε άνθρωπος να αντιληφθεί και για αυτό τον λόγο, θα γίνει μια προσπάθεια σε αυτή την εργασία να κατανοήσει ο αναγνώστης την σπουδαιότητα του τουρισμού στην Ελλάδα και συγκ...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Development of an integrated data warehouse for a modern livestock farm as a tool to increase production from data analysis and processing. [Αγγλική] Ημερομηνία: 5-10-2023 Συγγραφέας: ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΔΑ Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ) Περίληψη (Abstract): Σκοπός της Διπλωματικής Εργασίας είναι η υλοποιήση μιας Αποθήκης Δεδομένων κτηνοτροφικών στοιχείων.Συγκεκριμένα στην παρούσα εργασία τα πρώτα κεφάλαια είναι αφιερωμένα σε θεωρητικές γνώσεις που αφορούν γενικά την Διπλωματική εργασία, έπειτα την κτηνοτροφία πως πρέπει να λειτουργεί σε μια σύγχρονη κτηνοτροφική μονάδα και τέλος όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τις αποθήκες δεδομένων, ώστε να κατανοή...
Ημερομηνία: 05-10-2023 Συγγραφέας: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΕΛΛΗΣ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική Λογιστική Χρηματοοικονομική (ΤΛΧ) Περίληψη (Abstract): Οι θαλάσσιες ενδομεταφορές στην Ελλάδα ήταν ανέκαθεν ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο της κοινωνικής και οικονομικής εξέλιξης της χώρας. Για τις θαλάσσιες συγκοινωνίες στην Ελλάδα επικράτησε ο όρος Ακτοπλοΐα, όταν αναφερόμαστε στην δραστηριότητα μεταφοράς επιβατών και οχημάτων μεταξύ κοντινών λιμένων με επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία. Η Ελλάδα αποτελεί μια από τις ελάχιστες περιπτώσεις κράτους στον κόσ...