Αναζήτηση στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη Apothesis Repository
Βρέθηκαν 47992 αποτελέσματα
Βρέθηκαν 47992 αποτελέσματα , σύνολο σελίδων 1600.
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Design and development of application for extracting data from web pages based on rules ( web scraping ) [Αγγλική] Ημερομηνία: 24-09-2923 Συγγραφέας: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΡΔΗΣ Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ) Περίληψη (Abstract): Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάμε και βελτιώνουμε μία web scraper εφαρμογή που ονομάζεται “Athena” . Η εφαρμογή εκτελείται μέσω διεπαφής και είναι γραμμένη σε Python. Η διαφορά της με τις υπόλοιπες που κυκλοφορούν είναι πως επιτρέπει την εξαγωγή πληροφοριών από html σελίδες μόνο αν πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις τις οποίες θέτει ο χρήστης μέσω κάποιων πεδίων - εντολών (regular expressions...
Ημερομηνία: 23-09-2923 Συγγραφέας: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΤΟΥΒΑ Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ) Περίληψη (Abstract): The aim of this dissertation is to evaluate a synthetic phonics approach to teaching English to young learners and its contribution to better literacy at the Greek primary school. The synthetic phonics approach focuses on teaching young learners phoneme-grapheme correspondences followed by the ability to decode and blend words when reading. The synthetic phonics programme that is used is Jolly Pho...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Adapting Victorian literature: “Jane Eyre”, a study of the 2011 film adaptation of the book and writing an adapted screenplay into a short film. [Αγγλική] Ημερομηνία: 02-17-2024 Συγγραφέας: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ) Περίληψη (Abstract): Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της μεταφοράς ενός λογοτεχνικού έργου στον κινηματογράφο. Η μελέτη αφορά ένα αγαπημένο έργο της βικτωριανής λογοτεχνίας, τη «Τζέην Έϋρ» της Σαρλότ Μπροντέ, το οποίο έχει γνωρίσει πλήθος διασκευών μέχρι σήμερα. Στο θεωρητικό μέρος της εργασίας, στο πρώτο κεφάλαιο, αφού παρουσιαστούν τα βιογραφικά στοιχεία της συγγραφέα και η υπόθεση του έργου, θα ανα...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Διδασκαλία και προώθηση της γραμματικής στο μάθημα του Κοντρουκτιβισμού της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας. Σύγκριση μετωπικής διδασκαλίας και κονστρουκτιβιστικής μάθησης [Ελληνική] Ημερομηνία: 17-02-2025 Συγγραφέας: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΟΣΧΟΥ Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΕΡ) Περίληψη (Abstract): Das Thema der vorliegenden Diplomarbeit ist der Vergleich von zwei unterschiedlichenUnterrichtseinheiten im Rahmen der Grammatik im DaF - Unterricht. Die ausgewählte grammatische Struktur ist das Perfekt, das in zwei Lerngruppen (Gruppe A und Gruppe B) kontrastiv didaktisiert wird. Auf der einen Seite wird die Unterrichtseinheit bei Gruppe A mit dem Einsatz von konstruktivistischen Ansätzen durchg...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης στην επιχειρηματική βιωσιμότητα: Συστηματική ανάλυση της αποτελεσματικότητας και των προκλήσεων [Ελληνική] Ημερομηνία: 06-07-2024 Συγγραφέας: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΛΙΓΚΑΡΑΣ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Περίληψη (Abstract): This research conducts a review of the existing literature to investigate the various impacts of Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) on business sustainability. It investigates the challenges and efficiency improvements brought by these technologies. Through the examination of the sources the research uncovers how AI and ML can play an important role in transforming business ope...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Museums of Contemporary Art as spaces for the cultural improvement of degraded areas. Important examples of museums. [Αγγλική] Ημερομηνία: 16-6-2024 Συγγραφέας: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά τον μετασχηματιστικό ρόλο των μουσείων σύγχρονης τέχνης στην αναζωογόνηση των οικονομικά και κοινωνικά υποβαθμισμένων περιοχών. Ερευνά πώς αυτοί οι θεσμοί μπορούν να αξιοποιήσουν το πολιτιστικό κεφάλαιο για να τονώσουν την αστική ανανέωση και την οικονομική ανάπτυξη, προωθώντας τη θετική κοινωνική αλλαγή στη διαδικασία.Βασικά σημεία ανάπτυξης της εργασίας είν...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Implementing Quality Assurance Systems in the Construction Industry [Αγγλική] Ημερομηνία: 16-06-2024 Συγγραφέας: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΤΑΖΗ Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα έρευνα αποτέλεσε μία συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση, η οποία ακολούθησε τη μέθοδο ανάλυσης PRISMA και είχε ως στόχο της την ανάδειξη της σύγχρονης βιβλιογραφίες, η οποία αφορά την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας στον κλάδο των κατασκευών. Πιο συγκεκριμένα, ερευνήθηκε ο βαθμός εφαρμογής των συστημάτων, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τα οποία σχετίζονται με την εφαρμ...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Diarrheal Infections: Incidence and outcome in geriatric patients [Αγγλική] Ημερομηνία: 10-6-2024 Συγγραφέας: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΖΗ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων (ΓΧΝ) Περίληψη (Abstract): Εισαγωγή- Σκοπός: Η λοιμώδης διάρροια αποτελεί να σημαντικό παράγοντα νοσηρότητας και θνησιμότητας παγκοσμίως. Δύο με τέσσερα δισεκατομμύρια επεισόδια λοιμώδους διάρροιας συμβαίνουν κάθε χρόνο. Η διάρροια λοιμώδους αιτιολογίας καθορίζεται συνήθως από την καλλιέργεια του παθογόνου αιτίου στα κόπρανα. Οι διάρροιες που οφείλονται στα βακτήρια (με εξαίρεση αυτές που οφείλονται στη σαλμονέλα) δεν παρου...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Empathy and burnout syndrome: a cross-sectional study in pediatric intensive care unit nursing staff [Αγγλική] Ημερομηνία: 06-06-2024 Συγγραφέας: ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ) Περίληψη (Abstract): Εισαγωγή: Η ενσυναίσθηση είναι ένας σημαντικός παράγοντας της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών υγείας, καθώς συνδέεται άμεσα με την κατανόηση των προβλημάτων των ασθενών. Επιπλέον, η ενσυναίσθηση μπορεί να συντελέσει στη βελτίωση της ευημερίας των επαγγελματιών υγείας. Ορισμένες έρευνες αποδεικνύουν ότι η ενσυναίσθηση δύναται να λειτουργήσει προστατευτικά και ως προς την ανάπτυξη του συνδρόμου επαγγ...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: The role of Management and its contribution to Human Resource Development to improve the performance of organizations. Case study: Stadium of Peace and Friendship, a Polymorphic and Multicultural Organization [Αγγλική] Ημερομηνία: 4-6-2024 Συγγραφέας: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΑΤΣΙΑΔΟΥ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ) Περίληψη (Abstract): Στη σύγχρονη εποχή της τεχνολογικής εξέλιξης και του ψηφιακού μετασχηματισμού, οι Οργανισμοί και οι Φορείς Παροχής και Προσφοράς Πολιτιστικών και Αθλητικών Υπηρεσιών οφείλουν να εναρμονιστούν και να ανταποκριθούν στις διαρκώς τροποποιούμενες συνθήκες, ώστε να μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί στο πεδίο της παροχής τεχνολογικά εξελιγμένων υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, οι ανθρώπινοι πόροι τους  συνδράμο...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: The institutional framework of Public Contracts as established by Law 4782/2021 – Public contracts in the National Health System [Αγγλική] Ημερομηνία: 03-06-2024 Συγγραφέας: ΙΩΑΝΝΑ ΔΑΡΙΒΕΡΗ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων (ΔΟΕ) Περίληψη (Abstract): Η Δημόσια Διοίκηση αποτελεί έναν μηχανισμό με πολυσχιδή και συνεχή διοικητική δραστηριότητα και πολύπλοκες οργανωτικές μορφές, με την δράση της οποίας δημιουργούνται πλείστες έννομες σχέσεις που συνδέουν τους πολίτες με το κρατικό μηχανισμό με σκοπό το δημόσιο συμφέρον. Βασική δράση της Δημόσιας Διοίκησης αποτελεί η σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων. Η σύναψη δημοσίων συμβάσεων όπου το ένα μέρος είναι το ...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: The Digital Transformation of Financial Institutions (Banks) and Customer Satisfaction [Αγγλική] Ημερομηνία: 20-5-2024 Συγγραφέας: ΘΩΜΑΣ ΡΕΪΖΟΠΟΥΛΟΣ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech) (ΤΡΑΧ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα διπλωματική εργασία σκοπεύει να διερευνήσει τις αντιλήψεις, τις προθέσεις και τις στάσεις των συναλλασσομένων των Ελληνικών τραπεζών κατά τον ψηφιακό μετασχηματισμό, να μελετήσει κατά πόσο ικανοποιημένοι εμφανίζονται  από τις υπηρεσίες ψηφιακής τραπεζικής και να εξετάσει πόσο αυτές οι στάσεις και αντιλήψεις είναι σημαντικοί προβλεπτικοί παράγοντες τόσο της ικανοποίησης του συναλλακτ...
Ημερομηνία: 19-5-2024 Συγγραφέας: ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΡΚΑΝΑ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων (ΔΟΕ) Περίληψη (Abstract): ΠΕΡΙΛΗΨΗΗ παρούσα εργασια εξετάζει το ζήτημα της διαχείρισης των αποβλήτων, το οποιο διαδραματίζει εξέχοντα ρόλο στο σύγχρονο οικονομικοκοινωνικό μοντέλο. Ο τομέας της διαχείρισης των αποβλήτων και ειδικότερα η ανάκτησή τους, μπορει να συμβάλει καταλυτικά στην επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης –με απώτερο στόχο την κυκλική οικονομία-, ενθαρρύνοντας την καινοτομία και εισάγοντας πιο αποτελεσματικές δ...
Ημερομηνία: 19-5-2024 Συγγραφέας: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΡΤΣΟΥΚΛΗΣ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων (ΔΟΕ) Περίληψη (Abstract): Το θέμα της προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος αποκτά σημαντική πολιτική διάσταση. Τα πολιτιστικά αγαθά, είτε πρόκειται για αρχαία είτε για νεότερης προέλευσης, αποτελούν την πιο σημαντική υλική και άυλη απόδειξη της πολιτικής και κοινωνικής ιστορίας ενός τόπου και των κατοίκων του στη διάρκεια των αιώνων. Έτσι, η διαχείριση αυτής της πολιτιστικής κληρονομιάς συνδέεται άμεσα με τη δημιουργί...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: “ESG FRAMEWORK: HOW IT AFFECTS THE ABILITY OF GREEK COMPANIES TO GENERATE LONG-TERM VALUE AND BENEFIT IN THEIR RELATIONSHIPS WITH CUSTOMERS , SUPPLIERS & BANKS” [Αγγλική] Ημερομηνία: 19-5-2024 Συγγραφέας: ΕΛΕΝΗ ΘΩΔΟΥ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech) (ΤΡΑΧ) Περίληψη (Abstract): Σκοπός της εργασίας είναι να αναλυθεί το πλαίσιο ΕSG και να τεκμηριωθούν τα οφέλη που θα προκύψουν από την υιοθέτησή τους στην ενδυνάμωση της αξίας μιας επιχείρησης.  Η παγκόσμια κοινότητα με την Συνέλευση του ΟΗΕ το 2015  (UN, 2015), όρισε στόχους για να υιοθετήσουν οι κυβερνήσεις ενώ λίγο αργότερα η Συμφωνία του Παρισιού και η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, θέτουν συγκεκριμένους αριθμητικ...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: FinTech and Cryptocurrencies: Challenges, Prospects, and Trends. Evaluation of the impact of cryptocurrencies on the banking system and traditional financial services. [Αγγλική] Ημερομηνία: 19-5-2024 Συγγραφέας: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech) (ΤΡΑΧ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα διπλωματική εργασία αναλύει τη δυναμική σχέση μεταξύ της ταχέως εξελισσόμενης τεχνολογίας στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (FinTech) και του αναδυόμενου τομέα των κρυπτονομισμάτων. Η εργασία επικεντρώνεται στις πρόσφατες προκλήσεις, τις προοπτικές ανάπτυξης και τις τρέχουσες τάσεις που διαμορφώνουν αυτούς τους τομείς, με ιδιαίτερη έμφαση στον αντίκτυπο των κρυπτονομισμάτων στο παραδοσια...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Επιπτώσεις από την εφαρμογή της κοινοτικής Οδηγίας Mifid II στην ρευστότητα του Ελληνικού Χρηματιστηρίου. [Ελληνική] Ημερομηνία: 19-05-2024 Συγγραφέας: ΟΒΑΝΝΕΣ ΣΑΧΑΚΙΑΝ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Περίληψη (Abstract): In this paper, the effect of the implementation of the MiFID II regulation package in Europe is considered by comparing the liquidity impact between Greek and German markets, as measured through several liquidity indicators and evaluated via a regression model, concluding on the success of the regulation in improving liquidity in the developing Greek market and supporting two-thirds of postulated ...
Ημερομηνία: 19-05-2024 Συγγραφέας: ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Περίληψη (Abstract): In recent years, digital platforms such as Uber, Booking, Airbnb, and many more have gained much popularity and completely revolutionized the way that whole industries work. Most of these highly disruptive companies started their journey as startups that entered the market with a digital platform. What to this day remains less clear is how such a disruption, often with much less resources compared...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Εφαρμογή Αρχών και Πρακτικών Λιτής Διαχείρισης στη Φαρμακευτική Βιομηχανία [Ελληνική] Ημερομηνία: 19-05-2024 Συγγραφέας: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΑΝΑΓΟΥ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Περίληψη (Abstract): In the modern industrial environment, characterized  by periods of intense economic recession as well as rapid technological development, the need for continuous improvement (CI) of productivity, quality and services rises up. Quality in the competitive industrial environment, should be combined with  reduced costs and increased efficiency, as these are the main targets of companies on a...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Machine Learning in the FinTech Industry: adoption and public acceptance of Robo-advisors [Αγγλική] Ημερομηνία: 19-05-2024 Συγγραφέας: ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΖΙΑΚΑ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech) (ΤΡΑΧ) Περίληψη (Abstract): Η διπλωματική εργασία με τίτλο «Μηχανική Μάθηση στη Βιομηχανία FinΤech: Υιοθέτηση και Αποδοχή των Robo-advisors από το Κοινό» επικεντρώνεται στην επίδραση της τεχνολογίας της μηχανικής μάθησης στον τομέα της FinΤech, εξετάζοντας ειδικότερα την υιοθέτηση και την αποδοχή των Robo-advisors από το ευρύ κοινό. Οι Robo-advisors αφορούν αυτοματοποιημένα συστήματα που χρησιμοποιούν την τεχνολογία της μηχα...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: THE TRANSFORMATION OF THE BANKING ENVIRONMENT AND BANKS THROUGH FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) [Αγγλική] Ημερομηνία: 19-05-2024 Συγγραφέας: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΣ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech) (ΤΡΑΧ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα εργασία εξετάζει την λειτουργία του τραπεζικού συστήματος και των τραπεζών διαχρονικά καθώς και την επιρροή που έχει η χρηματοοικονομική τεχνολογία στον συγκεκριμένο τομέα. Γίνεται μια πρώτη ανάλυση των τραπεζικών υπηρεσιών και προϊόντων τα οποία παρέχονται από τις παραδοσιακές τράπεζες καθώς και ο τρόπος λειτουργίας τους κατά το πέρασμα των χρόνων. Πραγματοποιείται μια πρώτη παρουσίαση ...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Cryptocurrencies: Is the Cryptocurrency market affected by Monetary Policy? [Αγγλική] Ημερομηνία: 19-05-2024 Συγγραφέας: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΜΠΙΝΑΚΗΣ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Τα νομίσματα έχουν εξελιχθεί πολύ στη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας και τα κρυπτονομίσματα είναι ένας ακόμα κρίκος στην αλυσίδα της εξέλιξης. Ωστόσο, τα κρυπτονομίσματα έχουν ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά που τα καθιστούν ελκυστικά με τελείως διαφορετικό τρόπο από τα παραδοσιακά νομίσματα. Είναι πραγματικά παγκόσμιας φύσης και εύκολα προσβάσιμα στους εν δυνάμει χρήστες, ενώ το γεγονός ότι δεν υπο...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Digital Euro - Impact and Adjustment to the Financial System [Αγγλική] Ημερομηνία: 19-05-2024 Συγγραφέας: ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Η μειωμένη χρήση μετρητών στην ευρωζώνη, η αυξανόμενη χρήση κρυπτονομισμάτων και το αναπτυσσόμενο ενδιαφέρον των κεντρικών τραπεζών για τη δημιουργία δικών τους ψηφιακών νομισμάτων (CBDC: Central Bank Digital Currency) οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (EKT) αντιμέτωπη με τις εξής προκλήσεις:οριοθέτηση της νομισματικής κυριαρχίας,ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων σε περίπτωση οικονομικής αστάθει...
Ημερομηνία: 19-5-2024 Συγγραφέας: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΠΠΑΣ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech) (ΤΡΑΧ) Περίληψη (Abstract): Τα τελευταία χρόνια, η παγκόσμια Τραπεζική βιομηχανία δίνει όλο και περισσότερη έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στις λύσεις που δίνει η ψηφιακή τραπεζική, προκειμένου τα παραδοσιακά ιδρύματα να βελτιώσουν την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά τους. Με την αυτοματοποίηση διαφόρων, χρονοβόρων ειδικά,λειτουργιών, είναι σε θέση να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες τους και να βελτ...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: «Teachers' views on the contribution of the Environmental Education centers to the Environmental and Sustainability Education: The case of the Environmental Education center of Naousa.» [Αγγλική] Ημερομηνία: 19-5-2024 Συγγραφέας: ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΑΧΛΑΣ Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών (ΚΦΕ) Περίληψη (Abstract): Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) συμπληρώνει περισσότερο από σαράντα έτη ζωής και συνδέεται άρρηκτα με την προβληματική που έθεσε το οικολογικό κίνημα στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Ο αγώνας για προσωπική και οικογενειακή επιβίωση, οδήγησε στη βαθμιαία αλλαγή της ανθρώπινης συμπεριφοράς και τελικά στην ένδειξη αδιαφορίας για το περιβάλλον και την προστασία του. Τα οξύτατα περιβαλλοντικά και κο...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: “Taksis” of services in the Armenian and Greek Orthodox Church in Constantinople. The case of the sacrament of the Eucharist. [Αγγλική] Ημερομηνία: 19-5-2024 Συγγραφέας: ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΖΑΦΕΙΡΗΣ Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία (ΟΡΘ) Περίληψη (Abstract): Κατά τη διάρκεια των πρώτων χριστιανικών αιώνων, στις κατά τόπους χριστιανικές εκκλησίες παρατηρήθηκε η ανάπτυξη διαφορετικής λειτουργικής τάξης στη διάρθρωση των ακολουθιών. Στην πραγματικότητα πρόκειται για την παράδοση που δημιουργήθηκε στις τοπικές εκκλησίες του χριστιανισμού από τα πρώτα χρόνια ίδρυσης τους. Η μελέτη της λειτουργικής παράδοσης της ελληνικής ορθόδοξης εκκλησίας και της αρμενικ...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: THE LOCAL SAINTS OF LESVOS, THEIR LIFE AND CONTRIBUTION TO THEOLOGY, SOCIETY AND CULTURE [Αγγλική] Ημερομηνία: 19-05-2024 Συγγραφέας: ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΟΥΤΟΥΛΙΔΟΥ Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία (ΟΡΘ) Περίληψη (Abstract): Η Ορθόδοξη Χριστιανική  πίστη εκτός του μεγαλείου του τριαδικού Θεού, προσκυνά και αγκαλιάζει όλες τις ανδρικές και γυναικείες μορφές που μετάλαβαν το θείο δώρο, έζησαν με αυτό και μαρτύρησαν εις το όνομα του Κυρίου. Στην Ελλάδα, οι Άγιοι και Αγίες της πίστης μας ουκ ολίγοι, καθώς και οι ναοί που τιμούν την μνήμη τους. Η Λέσβος αποτελεί έναν πνευματικό πνεύμονα όπου ο καθένας από εμάς του κοι...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Αξιολόγηση των παραγόντων που καθορίζουν την ικανοποίηση του εργατικού δυναμικού της πληροφορικής μετά την εποχή του Covid-19: Μια εμπειρική έρευνα [Ελληνική] Ημερομηνία: 19-5-2024 Συγγραφέας: ΔΑΝΑΗ ΕΛΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΙΔΟΥ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Περίληψη (Abstract): This dissertation delves into the factors that drive job satisfaction of IT employees, in the period after Covid-19. The satisfaction that derives from work is crucial both for the employee but for the business, as well. Covid-19 has played an important role in the way that people are assessing their needs, wills and priorities. IT people are not extensively studied, and especially in Greece. This...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Δέσμευση Εργαζομένων: Πληροφορίες από φαρμακευτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα [Ελληνική] Ημερομηνία: 19-5-2024 Συγγραφέας: ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΑΡΜΥΡΑ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Περίληψη (Abstract): This study examines how Corporate Social Responsibility (CSR) strategies influence employee engagement in the Greek pharmaceutical sector. The research explores the relationships between these concepts within Greek-owned pharmaceutical companies operating in Greece. By conducting quantitative research and subsequent statistical analysis, the study finds significant positive correlations between CS...