Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

  1. Πανεπιστήμιο
    • Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο είναι δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Ιδρύθηκε το 1992 και εδρεύει στην Πάτρα. Σημαντικές ιδιαιτερότητες του πανεπιστημίου είναι η συμμετοχή των φοιτητών στις δαπάνες σπουδών τους και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

      Πατήστε εδώ