Κριτήρια αναζήτησης: 21st century skills
Βρέθηκαν 13 αποτελέσματα
Βρέθηκαν 13 αποτελέσματα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 21st century skills Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Digital Story-Telling to develop digital literacy skills and writing strategies in primary school students [Αγγλική] Ημερομηνία: 24-09-2022 [2022-09-24] Συγγραφέας: Κάβουρας, Σπυρίδων Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ) Περίληψη (Abstract): This case study implements a multimodal instruction and teaching design to explore the role of digital storytelling in developing primary students’ digital literacy skills and writing strategies through distant online learning with both synchronous and asynchronous applications. It was conducted in the Kampos primary school of Chios, Greece. During the research, 5th and 6th grade students interac...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Digital storytelling in language learning activities with migrant children [Αγγλική] Ημερομηνία: 27-02-2022 [2022-02-27] Συγγραφέας: Μαρτινίδου, Ελένη Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Γλωσσική Εκπαίδευση για πρόσφυγες και μετανάστες (LRM) Περίληψη (Abstract): The growth of computer technologies in the recent years has created an increasing demand for technologically literate students. For this reason, the use of technology has increased in educational settings. Another reason for the increasing use of computers and digital tools is that they can serve the purposes of inclusive education in multicultural environments. To this end, one of the pedagogical...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Evaluating teaching in the Covid-19 pandemic as a cause for reflection on teachers' readiness to meet the challenges of the 21st century classroom [Αγγλική] Ημερομηνία: 26-09-2021 [2021-09-26] Συγγραφέας: Μάλαμα, Σταυρούλα Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ) Περίληψη (Abstract): Περίληψη Η ραγδαία εξάπλωση της πανδημίας Covid-19 υπήρξε η αιτία που η εκπαιδευτική κοινότητα, σε παγκόσμιο επίπεδο, αναγκάστηκε να στραφεί σε μορφές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (εξΑΕ), προκειμένου να καταφέρει να διατηρήσει την επαφή των μαθητών και των εκπαιδευτικών με το σχολικό περιβάλλον. Η επικράτηση της μορφής της επείγουσας απομακρυσμένης διδασκαλίας, λειτούργησε ως «δείκτης» που αποκάλυψ...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Critical thinking skills in the Greek EFL context: Teachers' attitudes and practices. [Αγγλική] Ημερομηνία: 25-09-2021 [2021-09-25] Συγγραφέας: ΠΑΡΙΣΟΥ, ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΛΑ Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ) Περίληψη (Abstract): The 21st century has been marked by radical changes that necessitate a new set of skills and competences in order for learners and future members of society to be successful and capable of facing the challenges of the new century. Critical thinking is one of those skills, known as 21st Century Skills, which is considered to be essential for surviving in the 21st century and it is vital that educat...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: INVESTIGATING TEACHERS' PERCEPTIONS, PRACTICES AND ATTITUDES IN RELATION TO THE DEVELOPMENT OF 21st CENTURY SKILLS IN EFL TEACHING [Αγγλική] Ημερομηνία: 25-09-2021 [2021-09-25] Συγγραφέας: KATSIMPOURA, CHRYSA Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ) Περίληψη (Abstract): The rapid advancements in technology as well as the new challenges of the21stcentury are expected to direct the attention of EFL teachers towards a more holistic approach in education, one that involves the cultivation of 21st century skills. There is no doubt that work, learning and global citizenship in 21st century necessitate that we all know how to analyze, problem solve, communicate and coll...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Implementing the Design Thinking Approach and Digital Tools to Increase Students’ Motivation and Skills Development in the FL Classroom. [Αγγλική] Ημερομηνία: 26-09-2020 [2020-09-26] Συγγραφέας: Sapountzaki, Garyfallia Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ) Περίληψη (Abstract): The call for 21st century skills and the evolution of the Internet has created the need for new tools and teaching approaches in education and language learning. Design Thinking, a process which originates in architecture and design is nowadays gaining ground in education. Design thinking principles of empathy, collaboration and creativity are instilled in learners’ cognitive development. This the...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Der Einsatz von smart devices im Deutsch-als-Fremdsprachenunterricht. Ein Didaktisierungsvorschlag [Αγγλική] Ημερομηνία: 11-05-2019 [2019-05-11] Συγγραφέας: Λουκά, Χρύσα Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΕΡ) Περίληψη (Abstract): Στόχος της εργασίας είναι η διερεύνηση της εφαρμογής των "έξυπνων συσκευών" στο μάθημα των Γερμανικών ως ξένης γλώσσας. Επιπροσθέτως διερευνάτε κατά πόσο μπορούν να προωθηθούν οι "δεξιότητες κλειδί" για τον 21ο αιώνα μέσα από τις "έξυπνες συσκευές" ώστε να διευκολυνθεί και να βελτιωθεί το μάθημα. Στο πρακτικό κομμάτι της εργασίας παρουσιάζεται η αντιπαράθεση μεταξύ μιας διδακτικής ενότητας χωρίς τ...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Assessing the acquisition of new literacies and 21st century skills through project work in a wiki-based environment: An alternative assessment proposal for project work in the 3rd grade of Greek State Junior High School [Αγγλική] Ημερομηνία: 22-09-2018 [2018-09-22] Συγγραφέας: Geralexi, Anastasia Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ) Περίληψη (Abstract): Meeting the challenges of today’s world requires a shift in assessment practices to measure the skills and literacies now valued in a diverse globalized society. Current approaches to assessment and the nature of complex 21st century skills and new literacies call for more sophisticated forms of assessment which can ideally take place within the framework of Project-Based Learning. Since measuring...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Professional Training and Development: The Integration of Educational Technology as a Standard Course in the training of pre-service and in-service EFL teachers [Αγγλική] Ημερομηνία: 23-09-2017 [2017-09-23] Συγγραφέας: ΑΛΠΟΧΩΡΙΤΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ) Περίληψη (Abstract): The aim of the particular study is to shed light on EFL teachers' attitudes towards the integration of technology as a standard course in teacher training and development programs, whether pre-service or in-service. Furthermore, educational technology could also be integrated in the curriculums of undergraduate studies. Its main goal was to survey EFL teachers' dispositions as far as technology ac...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Storybird: A visual literacy approach and its effects on EFL young learners' creativity in writing [Αγγλική] Ημερομηνία: 23-09-2017 [2017-09-23] Συγγραφέας: Τσιούμαρη, Βασιλική Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ) Περίληψη (Abstract): As creativity has been identified as a vital skill for the 21st century and there is a call for its inclusion in educational settings, the present dissertation focused on investigating the effects of a visual literacy approach on Greek English Foreign Language learners’ creativity in writing through the web 2.0 tool Storybird. To this end, a case study was conducted in a sixth grade of a Greek pri...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Ψηφιακή αφήγηση: μια μελέτη περίπτωσης που ερευνά τη δημιουργικότητα και τον εγγραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας σ' ένα ελληνικό πλαίσιο εκμάθησης της αγγλικής ως ξένης γλώσσας [Αγγλική] Ημερομηνία: 23-09-2017 [2017-09-23] Συγγραφέας: ΙATROPOULOU, THEOFANI Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ) Περίληψη (Abstract): The present dissertation focuses on the use of digital storytelling as an instructional tool in a Greek EFL context for the promotion of two significant 21st century skills, creativity and media literacy. It explores the extent to which digital storytelling can encourage the demonstration of creative dispositions in the process and can lead to manifestation of creativity in the participants' final...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Google Documents: A useful tool to develop collaborative writing by increasing students' creativity and motivation in an EFL Context. [Αγγλική] Ημερομηνία: 10-2016 [2016-10] Συγγραφέας: ΕΞΑΡΧΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΑΘΗΝΑ Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ) Περίληψη (Abstract): In the digital world we live in, where technological tools are constantly evolving, new frameworks for learning are built. Specifically, Computer Assisted Language Learning contexts are created that replace traditional language teaching and simultaneously bear fruitful results for learners. In these contexts, students have the opportunity to develop new skills (‘new literacies’) and gradually esta...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: USING DIGITAL STORYTELLING TO ENHANCE THE DEVELOPMENT OF YOUNG LEARNERS' WRITING SKILLS IN AN EFL CONTEXT [Αγγλική] Ημερομηνία: 10-2016 [2016-10] Συγγραφέας: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ) Περίληψη (Abstract): Given the emergence of technology and the prevalence of digital writing, the present dissertation intends to explore the writing process while coping with digital stories in primary education. The study's aim is to enhance young learners' creative writing through the use of different multimedia tools. Apart from identifying the potential effectiveness of Digital Storytelling, this research also as...