Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

USING DIGITAL STORYTELLING TO ENHANCE THE DEVELOPMENT OF YOUNG LEARNERS' WRITING SKILLS IN AN EFL CONTEXT (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
 3. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)
 4. Οκτώβριος 2016 [2016-10]
 5. Αγγλικά
 6. 152
 7. ΒΛΑΧΟΣ, ΚΟΣΜΑΣ (Δρ.)
 8. ΒΛΑΧΟΣ, ΚΟΣΜΑΣ | ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ , ΧΡΙΣΤΙΝΑ
 9. Digital Storytelling | 21st century skills | writing techniques | foundational literacies | write differently | creative writing
 10. 15
 11. 168
 12. There are two tables and one graph in the main body of the text. (Table 1-Level of information literacy, Table 2-Level of media literacy, Graph 1- Collaboration skills).
  • Έχοντας ως δεδομένο την εμφάνιση της τεχνολογίας και την επικράτηση της ψηφιακής γραφής, η παρούσα διατριβή στοχεύει να εξερευνήσει την διαδικασία παραγωγής γραπτών ιστοριών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στόχος της έρευνας είναι να προωθήσει την δημιουργική γραφή των μικρών μαθητών μέσα από τη χρήση εργαλείων πολυμέσων. Πέραν της αναγνώρισης της ενδεχόμενης αποτελεσματικότητας της Ψηφιακής Κατασκευής Ιστοριών, η παρούσα μελέτη φιλοδοξεί επίσης να προσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο οι Νέοι Εγγραμματισμοί προωθούνται μέσα από την διδασκαλία των γραπτών δεξιοτήτων.
  • Given the emergence of technology and the prevalence of digital writing, the present dissertation intends to explore the writing process while coping with digital stories in primary education. The study's aim is to enhance young learners' creative writing through the use of different multimedia tools. Apart from identifying the potential effectiveness of Digital Storytelling, this research also aspires to determine the way New Literacies are promoted through the teaching of writing skills.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.