Κριτήρια αναζήτησης: 19ος αιώνας
Βρέθηκαν 4 αποτελέσματα
Βρέθηκαν 4 αποτελέσματα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 19ος αιώνας Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: The vampire in the 19th century english prose and its evolution from the forklore to the movies [Αγγλική] Ημερομηνία: 18-07-2021 [2021-07-18] Συγγραφέας: Τζαβάρα, Αγγελική Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ) Περίληψη (Abstract): Θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο λογοτεχνικός χαρακτήρας του βρυκόλακα, η εξέλιξή του κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα και η σχέση του με τον φολκλορικό βρυκόλακα καθώς και με τον τύπο που καθιερώνει ο Δράκουλας. Ο πρώτος βρυκόλακας του Polidori, Lord Ruthven, καθώς και το πρότυπό του, ο Augustus Darvell του Lord Byron, απομακρύνονται αποφασιστικά από τον βρυκόλακα της παράδοσης, είν...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: The presence of literature in the Tinian press (mid 19th century - early 20th) [Αγγλική] Ημερομηνία: 16-07-2021 [2021-07-16] Συγγραφέας: Περπινιά, Γεωργία Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ) Περίληψη (Abstract): Στην παρούσα εργασία επιχειρείται, στο πρώτο μέρος, η καταγραφή λογοτεχνικών κειμένων εγκατεσπαρμένων στον τηνιακό Τύπο και, στο δεύτερο, τόσο η δημιουργία κειμένων πολλαπλώς σχετιζόμενων με τον 19ο αι. όσο και η δημιουργική αναδιαπραγμάτευση του πρωτογενούς υλικού. Ειδικότερα και εισαγωγικά εκτίθενται οι μεθοδολογικές επιλογές και δίνεται το πλαίσιο εξέτασης, με ιδιαίτερη έμφαση στο χρονολογικ...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Street naming and national imaginary in the new capital city: the case of Athens during 19th century. [Αγγλική] Ημερομηνία: 14-03-2020 [2020-03-14] Συγγραφέας: ΚΟΥΡΓΙΑΝΤΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ) Περίληψη (Abstract): Στην εργασία που ακολουθεί εξετάζονται τα ονόματα που δόθηκαν στους δρόμους και τις πλατείες της Αθήνας τον 19ο αιώνα. Πιο συγκεκριμένα: α) ανιχνεύονται οι απαρχές της ονοματοθεσίας μέσα από τον ιδρυτικό σχεδιασμό της πόλης ως νέας πρωτεύουσας (1832-1834). β) διερευνάται η εξέλιξη της ονοματοθεσίας μέσα από τα αθηναϊκά οδωνύμια που επικράτησαν στην πρώιμη οθωνική περίοδο (1835-1843). γ) παρουσιάζο...
Ημερομηνία: 29-09-2019 [2019-09-29] Συγγραφέας: Λαμπρογιαννάκης, Θεόφιλος Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία (ΟΡΘ) Περίληψη (Abstract): Στην ανά χείρας εργασία αναλάβαμε το εγχείρημα να παρουσιάσουμε την συνδρομή των μονών στον πνευματικό βίο της Κρήτης κατά την περίοδο του 19ου αιώνα. Προς την κατεύθυνση, επομένως, αυτήν, αρχικά εστιάσαμε τις αναφορές μας στην ευρύτερη κοινωνική, πολιτική και οικονομική κατάσταση του νησιού στο χρονικό διάστημα 1821–1897. Εν συνεχεία, επιμείναμε στην συμβολή της Εκκλησίας στα εκπαιδευτικά δρώμενα...