Η συνεισφορά των μοναστηριών της Κρήτης στην παιδεία κατά τον 19ο αιώνα

 1. MSc thesis
 2. Λαμπρογιαννάκης, Θεόφιλος
 3. Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία (ΟΡΘ)
 4. 29 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-29]
 5. Ελληνικά
 6. 83
 7. Καπρούλιας, Απόστολος
 8. Καπρούλιας, Απόστολος | Λόης, Γεώργιος Νεκτάριος
 9. Μοναστήρια | Παιδεία | Κρήτη | 19ος αιώνας
 10. 2
 11. 45
 12. 2
 13. Περιέχει:Εικόνες
  • Στην ανά χείρας εργασία αναλάβαμε το εγχείρημα να παρουσιάσουμε την συνδρομή των μονών στον πνευματικό βίο της Κρήτης κατά την περίοδο του 19ου αιώνα. Προς την κατεύθυνση, επομένως, αυτήν, αρχικά εστιάσαμε τις αναφορές μας στην ευρύτερη κοινωνική, πολιτική και οικονομική κατάσταση του νησιού στο χρονικό διάστημα 1821–1897. Εν συνεχεία, επιμείναμε στην συμβολή της Εκκλησίας στα εκπαιδευτικά δρώμενα της Κρήτης (1821–1898 και 1898–1913) και, ιδιαιτέρως, των ιστορικών μονών τόσο του Ν. Ηρακλείου, του Ν. Ρεθύμνου και του Ν.Λασιθίου, όσο και εκείνων του Ν. Χανίων. Να επισημανθεί, επιπλέον, ότι η μελέτη και η επεξεργασία των ιστοριογραφικών δεδομένων ακολούθησε τις αρχές της ποιοτικής έρευνας, δια της συστηματικής και της επιλεκτικής αξιοποίησης τόσο της πρωτεύουσας όσο και της δευτερεύουσας βιβλιογραφίας.
  • In this work we undertook the task of presenting the contribution of monasteries to the spiritual life of Crete during the 19th century. To this end, we initially focused our attention on the broader social, political and economic situation of the island in the period 1821 – 1897. Subsequently, we insisted on the contribution of the Church to the educational activities of Crete (1821 – 1898 and 1898 – 1913) and, in particular, to the historical monasteries of the municipalities of Heraklion, Rethymnon, Lasithi and Chania. It should also be noted that the study and processing of historiographical data followed the principles of qualitative research, through the systematic and selective exploitation of both primary and secondary literature.
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές