Κριτήρια αναζήτησης: 3D Printing
Βρέθηκαν 10 αποτελέσματα
Βρέθηκαν 10 αποτελέσματα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 3D Printing Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Στατιστική Ανάλυση παραγόντων που αφορούν τη Διαχείριση Ολικής Ποιότητας (TQM), στην Προσθετική Κατασκευή, με χρήση εφαρμογών Lean 6σ [Ελληνική] Ημερομηνία: 9-9-2023 Συγγραφέας: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΤΟΥΑΝΟΓΛΟΥ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Περίληψη (Abstract): Lean 6σ transformation has been considered as the next big thing for the industry in the decade we are going through. Strategic management imposes to be one step ahead and the "Machine that changed the world" by Toyota showed us the trend that would dominate the industry for this decade. Lean 6σ applications are concerning techniques that will minimise the  various forms of waste and in the s...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: 3D printing. Development of educational material for applying 3D Printing in Education. [Αγγλική] Ημερομηνία: 25-09-2022 [2022-09-25] Συγγραφέας: Μαναρώλη, Ξάνθη Ευαγγελία Σχολή: Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού Τμήμα: Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα (ΓΤΠ) Περίληψη (Abstract): Η τρισδιάστατη εκτύπωση, μια από τις αναπτυσσόμενες τεχνολογίες, αποτελεί διαδικασία κατασκευής τρισδιάστατων αντικειμένων από ένα ψηφιακό μοντέλο μέσω της διαδοχικής πρόσθεσης επάλληλων στρώσεων υλικού. Στο πρώτο μέρος, γίνεται αναφορά στην τρισδιάστατη εκτύπωση και στον τρόπο, τη διαδικασία που απαιτείται για την παραγωγή ενός τρισδιάστατου αντικειμένου. Όλες οι τεχνικές τρισδιάστατης εκτύπω...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Prospects and Limitations of 3D Printing Methods in Construction [Αγγλική] Ημερομηνία: 25-09-2022 [2022-09-25] Συγγραφέας: Νταντής, Ιωάννης Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ) Περίληψη (Abstract): Παρά τη συνεχή εξέλιξη της τεχνολογίας, μέσω της οποίας έχει αυτοματοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό η παραγωγική διαδικασία σε πολλούς τομείς της βιομηχανίας, στον κατασκευαστικό κλάδο η πλειοψηφία των οικοδομικών εργασιών εξακολουθεί να εκτελείται με τις ίδιες παραδοσιακές μεθόδους εδώ και πολλά χρόνια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο κατασκευαστικός κλάδος να αντιμετωπίζει προβλήματα, όπως η χαμηλή παραγωγικ...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: 3D Printing in Construction Projects emphasizing in Concrete [Αγγλική] Ημερομηνία: 24-09-2022 [2022-09-24] Συγγραφέας: Τζάρας, Νικόλαος Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ) Περίληψη (Abstract): H τρισδιάστατη εκτύπωση είναι μία από τις πιο υποσχόμενες βιομηχανίες του 21ου αιώνα. Πρόκειται για μία βιομηχανία η οποία έχει εφαρμογή ήδη σε ένα μεγάλο εύρος κλάδων μεταξύ άλλων της φαρμακοβιομηχανίας, της αυτοκινητοβιομηχανίας, της ιατρικής, της εκπαίδευσης, της βιομηχανίας τροφίμων και ζαχαροπλαστικής και υπόσχεται στα επόμενα χρόνια να βρει μεγάλη ανταπόκριση στον κατασκευαστικό κλάδο κα...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Implementation of an audio digital assistant based on IoT technology to support the autonomous movement of visually impaired people [Αγγλική] Ημερομηνία: 18-09-2022 [2022-09-18] Συγγραφέας: Παπαδακάκης, Νεκτάριος Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ) Περίληψη (Abstract): Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας το 2019 δισεκατομμύρια συνάνθρωποί μας - περίπου το ένα έκτο του παγκόσμιου πληθυσμού - αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης. Ένα μεγάλο μάλιστα ποσοστό από τους συγκεκριμένους ανθρώπους έχει απωλέσει περισσότερο από το 50% της όρασής του. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν ανάγκη από χρήσιμα βοηθήματα που να υποστηρίζουν τις καθημερινές δρασ...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: The impact of new digital technologies on modern graphic arts [Αγγλική] Ημερομηνία: 26-09-2021 [2021-09-26] Συγγραφέας: Παππάς, Νικόλαος Σχολή: Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού Τμήμα: Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα (ΓΤΠ) Περίληψη (Abstract): Το αντικείμενο της εργασίας είναι η μελέτη της επίδρασης των νέων ψηφιακών τεχνολογιών που αναπτύχθηκαν και συνεχίζουν να αναπτύσσονται με την Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση στη βιομηχανία των γραφικών τεχνών και των εκτυπώσεων. Ο κύριος στόχος της εργασίας είναι το έξυπνο εργοστάσιο. Οι γραφικές τέχνες ήταν και θα είναι ένα βιομηχανικό πεδίο που πρωτοπορεί στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση νέων διαδι...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Robotics and Artificial Intelligence in Construction: Elements of Greek and International Practice [Αγγλική] Ημερομηνία: 26-09-2021 [2021-09-26] Συγγραφέας: Παπαματθαίου, Ευάγγελος Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ) Περίληψη (Abstract): Ο κατασκευαστικός κλάδος αποτελεί έναν σημαντικό οικονομικό τομέα, που ωστόσο μαστίζεται πολλές φορές από αναποτελεσματικότητα στο να γίνει η καλύτερη δυνατή χρήση του χρόνου ή πόρων με συνέπεια χαμηλή παραγωγικότητα. Η ρομποτική και τα αυτοματοποιημένα συστήματα έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν αυτές τις αδυναμίες. Ωστόσο, το επίπεδο υιοθέτησης τους από τον κατασκευαστικό κλάδο είναι πολύ χα...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: 3D Printing Security: Construction and security challenges in 3D printing [Αγγλική] Ημερομηνία: 27-09-2020 [2020-09-27] Συγγραφέας: Κικής, Γιώργος Σχολή: Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού Τμήμα: Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα (ΓΤΠ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια διπλωματικής εργασίας του Ε.Α.Π.. Το αντικείμενο, το οποίο πραγματεύεται έχει να κάνει με τις προκλήσεις που θα μπορούσε να επιφέρει η τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης σε θέματα κατασκευής και ασφάλειας. Η εργασία διερευνά το τρέχον τοπίο της τρισδιάστατης εκτύπωσης, καθώς και τις προβλέψεις για το μέλλον. Παρουσιάζει τις δυνατότητες αυτής της αναδυόμ...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: 3D printing as a tool for preparing pastry products: A critical approach [Αγγλική] Ημερομηνία: 11-05-2019 [2019-05-11] Συγγραφέας: ΤΣΟΥΤΣΟΥ, ΕΛΕΝΗ Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας (ΔΙΠ) Περίληψη (Abstract): Με την εμφάνιση της τριδιάστατης εκτύπωσης, σημειώθηκε τεράστια πρόοδος στη σημερινή βιομηχανία τροφίμων, με επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο να δοκιμάζουν τις ιδέες τους μέσω της τριδιάστατης εκτύπωσης τροφίμων, αλλά και γλυκών (Εικόνα 1) . Σήμερα, η 3D εκτύπωση δεν είναι πλέον μια ιδέα, αλλά μια πραγματικότητα, που μπορεί να φέρει την επανάσταση και την καινοτομία στην παραγωγή γλυκών και τροφίμων ...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Network status monitoring using the Arduino platform [Αγγλική] Ημερομηνία: 21-07-2018 [2018-07-21] Συγγραφέας: Μπέλλος, Αστέριος Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Πληροφορική (ΠΛΗ) Περίληψη (Abstract): Τα τελευταία χρόνια οι καταιγιστικές εξελίξεις στους χώρους της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών οδήγησαν στην αλματώδη διεύρυνση του διαδικτύου μέσω της ραγδαίας εξάπλωσης των δικτύων. Το διαδίκτυο είναι ένα κολοσσιαίο πλέον δίκτυο, αποτελούμενο από εκατοντάδες χιλιάδες επιμέρους δίκτυα υπολογιστών, που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της υφηλίου. Ο αριθμός των χρηστών του έχει ξεπεράσει τα τέσσ...