Κριτήρια αναζήτησης: 3rd generation testing
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 3rd generation testing Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Η ανάπτυξη της επίγνωσης των καθηγητών αγγλικής γλώσσας σχετικά με την εφαρμογή της εναλλακτικής αξιολόγησης στην προσαρμογή των γραπτών εργασιών και αξιολόγηση των γραπτών δεξιοτήτων των μαθητών. [Αγγλική] Ημερομηνία: 28-09-2019 [2019-09-28] Συγγραφέας: Ζαραλή, Λαμπρινή Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ) Περίληψη (Abstract): Alternative assessment is at the forefront of classroom-based language assessment as it establishes a strong binding of all components involved in foreign language teaching and learning. Alternative assessment practices put learners to the center of the learning procedure enabling them to take advantage of their own learning. This shift from teacher-oriented to learner-oriented practices in curren...