Κριτήρια αναζήτησης: 3D graphics
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 3D graphics Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Designing an educational program for adult trainees, by using three-dimensional graphics and interaction in virtual environment of a game-engine: The case of the Antikythera Mechanism [Αγγλική] Ημερομηνία: 24-09-2017 [2017-09-24] Συγγραφέας: Αναστασοβίτης, Ελευθέριος Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ) Περίληψη (Abstract): Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων αποτελεί χαρακτηριστικό αντικείμενο της παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Εκτίθεται σε απολιθωμένη κατάσταση στο Εθνικό Αρχαιο-λογικό Μουσείο της Αθήνας, γεγονός το οποίο δυσχεραίνει την έρευνά του. Αποτελεί διε-πιστημονικό αντικείμενο μελέτης, η οποία έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια. Τα αποτελέ-σματα των μελετών ωστόσο, χρησιμοποιούνται, κατά κύριο λόγο για την αν...