Κριτήρια αναζήτησης: 3D σχεδίαση
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 3D σχεδίαση Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Τhe utilization of 3D drawing and photogrammetry in the creation of gamification educational activities with Augmented Reality (AR) elements. [Αγγλική] Ημερομηνία: 29-09-2019 [2019-09-29] Συγγραφέας: Λαμπροπούλου, Αναστασία Σχολή: Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού Τμήμα: Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα (ΓΤΠ) Περίληψη (Abstract): Σκοπός της εργασίας είναι ο προσδιορισμός των ποιοτικών παραμέτρων που καθιστούν σημαντική τη 3D σχεδίαση σήμερα καθώς και η διερεύνηση του ρόλου της φωτογραμμετρίας στη διαδικασία δημιουργίας assets για παιγνώδης εκπαιδευτικές δραστηριότητες (gamification) με στοιχεία επαυξημένης πραγματικότητας (AR). Στη σημερινή εποχή όπου οι μαθητές θεωρούνται ως οι ψηφιακοί αυτόχθονες κρίνεται απαραίτητη ...