Κριτήρια αναζήτησης: 360° panoramic photography
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 360° panoramic photography Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: VR and Social Identity: The utilization of Virtual Reality Technology for the study of Social Identity in children with a migrant background situated in Greece [Αγγλική] Ημερομηνία: 24-07-2021 [2021-07-24] Συγγραφέας: ΘΩΙΔΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Γλωσσική Εκπαίδευση για πρόσφυγες και μετανάστες (LRM) Περίληψη (Abstract): Second-generation migrants are often thought of as less disadvantaged than first-generation migrants. Their social needs are often overlapped with the general population, and their struggle is overlooked. This study aims to comprehend the social identity of children with migrant backgrounds using virtual reality. More specifically, it investigates whether virtual reality can be assistive in social...