Κριτήρια αναζήτησης: 3-year-old
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 3-year-old Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Creative «Writing» in early childhood. Case study [Αγγλική] Ημερομηνία: 19-07-2020 [2020-07-19] Συγγραφέας: Φιλιπποπούλου, Ευαγγελία Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα εργασία εξετάζει το κατά πόσο τα παιδιά 2 και 3 χρονών, όταν "κατακτήσουν' την μητρική γλώσσα, είναι ικανά υπό προϋποθέσεις και κατάλληλες παιδαγωγικές παρεμβάσεις να εκδηλώσουν τη δημιουργικότητά τους. Σε πρώτο επίπεδο αναλύονται οι θεωρίες γνωστικής ανάπτυξης του Piaget και του Vygotsky με έμφαση το ηλικιακό στάδιο αναφοράς. Στη συνέχεια, διαπιστώνεται ο βαθμός που έχει εφαρμοστεί η ...