Κριτήρια αναζήτησης: 21st-century learning
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 21st-century learning Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Using Web 2.0 tools to support collaboration and critical thinking in second language learners [Αγγλική] Ημερομηνία: 26-07-2020 [2020-07-26] Συγγραφέας: Wyczesany, Aleksandra Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Γλωσσική Εκπαίδευση για πρόσφυγες και μετανάστες (LRM) Περίληψη (Abstract): The scope of the dissertation encompasses the investigation of Web 2.0 tools that support collaboration and critical thinking in language learning and in terms of their functionality. The aim of the dissertation is: a) to evaluate the sample of sixteen Web-based technologies in terms of supporting collaborative and critical thinking skills based on the established set of criteria adapted from th...