Κριτήρια αναζήτησης: 20ός αιώνας
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 20ός αιώνας Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: The presence of literature in the Tinian press (mid 19th century - early 20th) [Αγγλική] Ημερομηνία: 16-07-2021 [2021-07-16] Συγγραφέας: Περπινιά, Γεωργία Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ) Περίληψη (Abstract): Στην παρούσα εργασία επιχειρείται, στο πρώτο μέρος, η καταγραφή λογοτεχνικών κειμένων εγκατεσπαρμένων στον τηνιακό Τύπο και, στο δεύτερο, τόσο η δημιουργία κειμένων πολλαπλώς σχετιζόμενων με τον 19ο αι. όσο και η δημιουργική αναδιαπραγμάτευση του πρωτογενούς υλικού. Ειδικότερα και εισαγωγικά εκτίθενται οι μεθοδολογικές επιλογές και δίνεται το πλαίσιο εξέτασης, με ιδιαίτερη έμφαση στο χρονολογικ...