Κριτήρια αναζήτησης: 1936 Olympic Games
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 1936 Olympic Games Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Olympic Games and Political Protest. The cases of the 1936 and 1968 Olympics:two teaching scenarios [Αγγλική] Ημερομηνία: 27-02-2022 [2022-02-27] Συγγραφέας: Μαρσουβανίδη, Σοφία Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ) Περίληψη (Abstract): Στόχος της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση δύο διδακτικών σεναρίων σχετικά με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1936 και του 1968. Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελείται από το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο αναλύονται τα γεγονότα που συνέβαλαν στην ιστορικοποίηση των Ολυμπιακών του 1936 και του 1968. Πιο συγκεκριμένα, η ανάθεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 1936 στη...