Κριτήρια αναζήτησης: 18 ANO
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 18 ANO Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Motivational and obstructive factors of the participation of vulnerable social groups in Adult Education: The Transitional Schools of KETHEA and the School 18 ANO [Αγγλική] Ημερομηνία: 22-09-2018 [2018-09-22] Συγγραφέας: Μπουρδάκη, Ευαγγελία Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί να προσδιορίσει τους παράγοντες που υποκινούν και αναστέλλουν τη συμμετοχή των ενηλίκων πρώην χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών στα Μεταβατικά Σχολεία των θεραπευτικών δομών του ΚΕΘΕΑ σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα και στο Σχολείο του 18 ΑΝΩ στην Αθήνα και παράλληλα, να συσχετίσει τους παράγοντες αυτούς με τα κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευομ...