Κριτήρια αναζήτησης: .περιβαλλοντική εκπαίδευση
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: .περιβαλλοντική εκπαίδευση Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: The contribution of Environmental Education to the multicultural Greek school. The view and the role of Greek teachers. [Αγγλική] Ημερομηνία: 26-09-2020 [2020-09-26] Συγγραφέας: Κοντού, Μαρία Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα ερευνητική εργασία διερεύνησε τη συμβολή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο πολυπολιτισμικό ελληνικό σχολείο μέσω των απόψεων των Ελλήνων εκ-παιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η έρευνα διεξήχθη από το Μάρτιο του 2020 ως το Μάιο του 2020 και το δείγμα αποτελούταν από 22 δασκάλους σε δημόσια Δημοτικά σχολεία της Αττικής. Για την έρευνα, επελέγη η ποιοτική μέθοδος με βασικό εργαλείο την...