Κριτήρια αναζήτησης: , guidance
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: , guidance Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: The Contribution of the Mentor Institution to the Professional Development of Teachers. Opinions of Primary Education Teachers. [Αγγλική] Ημερομηνία: 22-09-2019 [2019-09-22] Συγγραφέας: Κυριακάκης, Ιωάννης Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ) Περίληψη (Abstract): Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκαν οι απόψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με τη χρησιμότητα της εφαρμογής του Θεσμού του Μέντορα στην ελληνική εκπαίδευση, τις δεξιότητες, τον ρόλο του καθώς και τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει ο εκπαιδευόμενος από την εφαρμογή του θεσμού. Ως αφορμή για τη συγκεκριμένη έρευνα στάθηκε η θέσπιση του νόμου 3848/2010 σύμφωνα με τον οποίο έχει ...