Κριτήρια αναζήτησης: , αντιμετώπιση
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: , αντιμετώπιση Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Investigating Primary School Teachers’ Perception on Factors, Consequences and Ways of Managing Professional Burnout [Αγγλική] Ημερομηνία: 19-09-2020 [2020-09-19] Συγγραφέας: ΝΑΤΣΗ, ΠΟΛΥΜΝΙΑ Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα εργασία διερευνά τις απόψεις των δασκάλων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης. Το πλαίσιο της εργασίας αναπτύχθηκε με βάση τέσσερα ερευνητικά ερωτήματα: πώς βιώνουν οι δάσκαλοι την εξουθένωση, ποια η σχέση του σχολικού κλίματος με την εξουθένωση των δασκάλων, πώς επιδρούν οι εργασιακές συνθήκες στην εκδήλωση και ενίσχυση του φαινομένου της εργασ...