Κριτήρια αναζήτησης: (κλιτική) μορφολογική επίγνωση
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: (κλιτική) μορφολογική επίγνωση Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Approaching the grammatical categories of tense and aspect on the basis of the Greek Grammar and the 6th grade language textbooks (primary education): A teaching scenario with the use of ICT [Αγγλική] Ημερομηνία: 30-07-2022 [2022-07-30] Συγγραφέας: Γαλούση, Ελένη Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τις γραμματικές κατηγορίες του χρόνου και της ρηματικής όψης, έννοιες που κατέχουν κεντρική θέση στο γραμματικό σύστημα των φυσικών γλωσσών και χαρακτηρίζονται από εγγενή πολυπλοκότητα, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη διαφανή περιγραφή τους και απαραίτητη την αποτελεσματική διδακτική τους προσέγγιση σε επίπεδο εγχειριδίων και διδακτικών πρακτικών. Μέσα σ’...