Κριτήρια αναζήτησης: "Virtual Business"
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: "Virtual Business" Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Developing Entrepreneurial Skills for Secondary School Students. The Contribution of Junior Achievement Greece [Αγγλική] Ημερομηνία: 31-07-2019 [2019-07-31] Συγγραφέας: ΜΠΛΙΑΤΖΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ) Περίληψη (Abstract): Η Επιχειρηματική Εκπαίδευση παρέχει στο άτομο τη δυνατότητα να αναπτύξει τις δεξιότητες που χρειάζονται στη ζωή και στην εργασία του. Κύριος στόχος της είναι η προαγωγή της επιχειρηματικής κουλτούρας και η καλλιέργεια επιχειρηματικών δεξιοτήτων, γνώσεων και στάσεων που είναι καταλυτικές για την παραγωγή δημιουργικών ιδεών. Με τη παρούσα μελέτη επιχειρείται να διερευνηθούν οι απόψεις των διευθυντώ...