Κριτήρια αναζήτησης: "Kallikratis Program"
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: "Kallikratis Program" Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Ημερομηνία: 22-09-2019 [2019-09-22] Συγγραφέας: ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ) Περίληψη (Abstract): Με την παρούσα εργασία επιχειρείται η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των διοικητικών υπαλλήλων (σ’ επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων) για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους. Έμφαση δόθηκε στις διοικητικές μεταρρυθμίσεις του «Προγράμματος Καλλικράτης», στη χρήση της Πληροφορικής και των Νέων Τεχνολογιών αλλά και στη συναναστροφή με πρόσφυγες. Για τα ως άνω τρία (3) επιδιώκετα...