Κριτήρια αναζήτησης: "άνθρωπος"
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: "άνθρωπος" Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Grammatical gender, social gender and cognition: Τhe case of the noun “anthropos” [Αγγλική] Ημερομηνία: 27-02-2022 [2022-02-27] Συγγραφέας: Χατζόγλου, Ιωάννα Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα εργασία εξετάζει κατά πόσο η γραμματική κατηγορία του γένους, και ειδικότερα το αρσενικό γραμματικό γένος του ουσιαστικού άνθρωπος, καθοδηγεί τις/τους ομιλήτριες/ομιλητές σε αρσενικές νοητικές αναπαραστάσεις ή σε αναπαραστάσεις που αφορούν και τα δύο φύλα. Λαμβάνοντας υπόψη, αφενός φεμινιστικές κοινωνιογλωσσολογικές προσεγγίσεις που συνδέουν το γραμματικό γένος με την απόδοση θηλυκού ή α...