Κριτήρια αναζήτησης: "Αροδαφνούσα" και “Arodafnousa”
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: "Αροδαφνούσα" και “Arodafnousa” Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Oral tradition, cypriot folk songs: republicing of the first recording by Sakellariou and a proposed interpretation of the song "Arodafnousa" [Αγγλική] Ημερομηνία: 06-09-2020 [2020-09-06] Συγγραφέας: Περιστέρα, Τρυψάνη Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει διττή στόχευση. Πραγματεύεται θέματα που αφορούν αφενός τα κυπριακά δημοτικά τραγούδια και τους φορείς αυτών κι αφετέρου το κυπριακό δημοτικό τραγούδι της «Αροδαφνούσας». Εκκινεί από τη διαπίστωση ότι στο δημοτικό τραγούδι της «Αροδαφνούσας» εντοπίζεται η «μυθική»/αρχετυπική δομή των παραλογών. Ως εκ τούτων, η εργασία διαρθρώνεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος προ...