Κριτήρια αναζήτησης: 400 Χτυπήματα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 400 Χτυπήματα Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: The value of cinema to the transformation of kindergarten educators' opinions about bullying in the school environment. [Αγγλική] Ημερομηνία: 18-09-2022 [2022-09-18] Συγγραφέας: Γεωργιάδου, Αικατερίνη Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα Διπλωματική Εργασία αποτελεί μια μελέτη περίπτωσης, η οποία διερευνά την αξία του κινηματογράφου ως μέσο που συμβάλλει στην ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού σε μια συγκεκριμένη ομάδα νηπιαγωγών και οδηγεί στο μετασχηματισμό των δυσλειτουργικών απόψεών τους σχετικά με το σχολικό εκφοβισμό. Το θεωρητικό πλαίσιο, που αποτελεί το πρώτο μέρος της εργασίας, στηρίζεται στην θεωρία Μετασχηματισμο...