Κριτήρια αναζήτησης: 40 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ FATF
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 40 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ FATF Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: MONEY LAUNDRY AND WAYS OF FIGHTING IT [Αγγλική] Ημερομηνία: 29-09-2018 [2018-09-29] Συγγραφέας: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΕΛΕΝΗ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Στην παρούσα μελέτη γίνεται μία προσπάθεια ολοκληρωμένης παρουσίασης του της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, ευρέως γνωστής και ως Ξέπλυμα Χρήματος. Επιχειρείται μία θεωρητική μελέτη να ανιχνευθεί η εξέλιξη του φαινομένου διαχρονικά ενώ ταυτόχρονα δίδεται μία σειρά εννοιολογικής προσέγγισης αυτού. Γίνεται αναφορά στους σκοπούς που εξυπηρετεί η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικέ...