Κριτήρια αναζήτησης: 3d
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 3d Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Ημερομηνία: 20-07-2019 [2019-07-20] Συγγραφέας: Κωστάλας, Στέφανος Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Πληροφορική (ΠΛΗ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα εργασία αφορά στην ανάπτυξη διαδραστικής πολυμεσικής εφαρμογής για παιδιά μικρής ηλικίας. Συγκεκριμένα, περιγράφεται ένας τρισδιάσταστος εικονικός κόσμος, ο οποίος εστιάζει στη γεφύρωση της αναγνώρισης συναισθημάτων και λοιπών κοινωνικών σημάτων, με την κατανόηση κοινωνικών καταστάσεων σε εικονικά κοινωνικά σενάρια. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία βασίζεται στη Θεωρία του Νου και σε αυτή την ...