Κριτήρια αναζήτησης: 3D scanner
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 3D scanner Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: From Traditional to 3D Printing: Principles and Applications [Αγγλική] Ημερομηνία: 30-09-2017 [2017-09-30] Συγγραφέας: Βουσβούνη, Ιωάννα Σχολή: Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού Τμήμα: Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα (ΓΤΠ) Περίληψη (Abstract): Η ωρίμανση των τεχνολογιών από διαφορετικούς χώρους και πεδία, όπως είναι η τεχνολογία των εκτυπώσεων και γραφικών τεχνών, η τεχνολογία των υλικών και η σύγχρονη διαμόρφωση των τεχνολογιών σχεδιασμού μέσω υπολογιστή, οδηγεί σε νέα πεδία έρευνας και ανάπτυξης, όπως η τρισδιάστατη εκτύπωση. Η τρισδιάστατη εκτύπωση αποτελεί μία σπουδαία επανάσταση και η παρουσία της γίνεται όλο και εντονότερη μέρα με...