Κριτήρια αναζήτησης: 3D linear elasticity
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 3D linear elasticity Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Direct and Inverse Scattering Problems in a Piecewise Homogeneous Elastic Medium [Αγγλική] Ημερομηνία: 26-09-2021 [2021-09-26] Συγγραφέας: Καραμπουτάκης, Φώτης Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (ΜΣΜ) Περίληψη (Abstract): Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται μελέτη του ευθέος και αντίστροφου μεικτού προβλήματος σκέδασης σε ομογενές κατά τμήματα μέσο στην τρισδιάστατη γραμμική ελαστικότητα. Αρχικά διατυπώνονται οι βασικές έννοιες και εξισώσεις που διέπουν την γραμμική ελαστικότητα και ειδικότερα παρουσιάζεται η εξίσωση Navier καθώς και η θεμελιώδης λύση της. Στη συνέχεια παρουσιάζονται και μελετώνται τα βασ...