Κριτήρια αναζήτησης: 3D Printing Security
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 3D Printing Security Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: 3D Printing Security: Construction and security challenges in 3D printing [Αγγλική] Ημερομηνία: 27-09-2020 [2020-09-27] Συγγραφέας: Κικής, Γιώργος Σχολή: Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού Τμήμα: Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα (ΓΤΠ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια διπλωματικής εργασίας του Ε.Α.Π.. Το αντικείμενο, το οποίο πραγματεύεται έχει να κάνει με τις προκλήσεις που θα μπορούσε να επιφέρει η τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης σε θέματα κατασκευής και ασφάλειας. Η εργασία διερευνά το τρέχον τοπίο της τρισδιάστατης εκτύπωσης, καθώς και τις προβλέψεις για το μέλλον. Παρουσιάζει τις δυνατότητες αυτής της αναδυόμ...