Κριτήρια αναζήτησης: 3D Modeling, Behavioral Simulation, Photorelism, Unity, Blender.
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 3D Modeling, Behavioral Simulation, Photorelism, Unity, Blender. Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Modeling of simple labware [Αγγλική] Ημερομηνία: 30-10-2018 [2018-10-30] Συγγραφέας: Τζάρα, Στυλιανή Σχολή: Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού Τμήμα: Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα (ΓΤΠ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την διαδικασία που ακολουθείται για την δημιουργίας ενός ρεαλιστικού γραφικού μοντέλου στο οποίο προσομοιώνονται ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τα αντικείμενα και τις λειτουργίες που αναπαριστά. Η απόδοση ρεαλισμού σε ένα γραφικό μοντέλο, ξεπερνά την δισδιάστατη γεωμετρική του απόδοση και έγκειται στην τρισδιάστατη απόδοσή του, η οποία επιτυγχάνεται με την χρήση υπολογ...