Κριτήρια αναζήτησης: 3D Modeling
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 3D Modeling Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: 3D printing. Development of educational material for applying 3D Printing in Education. [Αγγλική] Ημερομηνία: 25-09-2022 [2022-09-25] Συγγραφέας: Μαναρώλη, Ξάνθη Ευαγγελία Σχολή: Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού Τμήμα: Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα (ΓΤΠ) Περίληψη (Abstract): Η τρισδιάστατη εκτύπωση, μια από τις αναπτυσσόμενες τεχνολογίες, αποτελεί διαδικασία κατασκευής τρισδιάστατων αντικειμένων από ένα ψηφιακό μοντέλο μέσω της διαδοχικής πρόσθεσης επάλληλων στρώσεων υλικού. Στο πρώτο μέρος, γίνεται αναφορά στην τρισδιάστατη εκτύπωση και στον τρόπο, τη διαδικασία που απαιτείται για την παραγωγή ενός τρισδιάστατου αντικειμένου. Όλες οι τεχνικές τρισδιάστατης εκτύπω...