Κριτήρια αναζήτησης: 3669/2008
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 3669/2008 Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: The Evolution of Technical Legislation - The Necessary Reforms [Αγγλική] Ημερομηνία: 09-09-2017 [2017-09-09] Συγγραφέας: ΛΙΑΜΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ) Περίληψη (Abstract): Αντικείμενο της παρούσης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.) είναι η εξέταση, η παρουσίαση και η κατ’ άρθρον ερμηνεία τμήματος του Κώδικα Δημοσίων Έργων. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην κατ΄ άρθρον ερμηνεία και την παρουσίασή της, είναι να προβαίνουμε κατευθείαν στον σχολιασμό με την κατά το δυνατόν ανάπτυξη των απόψεων της θεωρίας και της νομολογίας επί των δημιουργούμενων ερμηνευτι...