Κριτήρια αναζήτησης: 3-φασικό
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 3-φασικό Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Analysis of the Εnvironmental Εffects of the Οil Production with the Following Procedure at Extraction plant under the Management Systems. [Αγγλική] Ημερομηνία: 10-2016 [2016-10] Συγγραφέας: Γρυπαίος, Γεώργιος Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας (ΔΙΠ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και των διαθέσιμων μεθόδων σχετικά με τη διαχείριση και την αξιοποίηση των αποβλήτων ελαιοτριβείων. Πραγματοποιείται ανασκόπηση των βασικών περιβαλλοντικών πλευρών και επιπτώσεων από τις διεργασίες παραγωγής ελαιολάδου, καθώς και από την μετέπειτα επεξεργασία των παραπροϊόντων που προκύπτουν από αυτές τις διεργασίες απ...