Κριτήρια αναζήτησης: 25η Μαρτίου 1821
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 25η Μαρτίου 1821 Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: The Metaxas regime and March 25th 1821. The ideological use of the anniversary, institutional discourse and press of the time. [Αγγλική] Ημερομηνία: 22-7-2023 Συγγραφέας: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ) Περίληψη (Abstract): Στόχο της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της ιδεολογικής χρήσης της επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 απο το καθεστώς της 4ης Αυγούστου κατά τη περίοδο 1937-1940. Βασικό πρωτογενές υλικό θα αποτελέσει ο Τύπος της εποχής και πιο συγκεκριμένα οι εφημερίδες Ακρόπολις, Αθηναïκα Νέα και Καθημερινή.