Κριτήρια αναζήτησης: 21st century learning
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 21st century learning Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: INVESTIGATING TEACHERS' PERCEPTIONS, PRACTICES AND ATTITUDES IN RELATION TO THE DEVELOPMENT OF 21st CENTURY SKILLS IN EFL TEACHING [Αγγλική] Ημερομηνία: 25-09-2021 [2021-09-25] Συγγραφέας: KATSIMPOURA, CHRYSA Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ) Περίληψη (Abstract): The rapid advancements in technology as well as the new challenges of the21stcentury are expected to direct the attention of EFL teachers towards a more holistic approach in education, one that involves the cultivation of 21st century skills. There is no doubt that work, learning and global citizenship in 21st century necessitate that we all know how to analyze, problem solve, communicate and coll...