Κριτήρια αναζήτησης: 21st Century skills
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 21st Century skills Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: The impact of technology on genre writing: A computer - assisted genre - based approach to the teaching of the writing skill [Αγγλική] Ημερομηνία: 22-09-2018 [2018-09-22] Συγγραφέας: Αναγνωστόπουλος, Φώτιος Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ) Περίληψη (Abstract): The aim of this dissertation is to examine the possible effects the implementation of technology will have on the writing process as well as on learners’ performance in writing. By implementing a computer-assisted, genre based approach in the teaching of the writing skill, I will attempt to evaluate the extent to which the integration of technology, wikis and blogs in particular, can improve learn...