Κριτήρια αναζήτησης: 21ος αιώνας
Βρέθηκαν 2 αποτελέσματα
Βρέθηκαν 2 αποτελέσματα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 21ος αιώνας Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Contemporary trends in the use of light in visual arts. A dialogue between art and technology. [Αγγλική] Ημερομηνία: 29-09-2019 [2019-09-29] Συγγραφέας: ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σχολή: Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού Τμήμα: Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ) Περίληψη (Abstract): Η εργασία αφορά την ανάλυση και κριτική προσέγγιση έργων σύγχρονων καλλιτεχνών οι οποίοι χρησιμοποιούν το φως ως κύριο μέσον έκφρασης. Γίνεται προσπάθεια καθορισμού του πλαισίου των διαφόρων τάσεων στη χρήση του φωτός σε σχέση με τις αισθητικές επιλογές των δημιουργών καθώς και με τον ρόλο των τεχνολογικών εφαρμογών. Πως η σύγχρονη τεχνολογία, που αφορά τον φωτισμό, επηρεάζει ή και καθορίζει το α...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: L'EXPÉRIENCE DE LA CLASSE INVERSÉE À L'ENSEIGNEMENT DU FLE AU COLLÈGE GREC : VERS L'ACQUISITION DES COMPÉTENCES TRANSVERSALES [Αγγλική] Ημερομηνία: 30-09-2017 [2017-09-30] Συγγραφέας: Σάλτα, Στέλλα Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΑΛ) Περίληψη (Abstract): Δεν είναι δυνατόν στην εποχή μας να προσποιούμαστε ότι ζούμε σε μια κοινωνία στάσιμη. Τα πάντα βρίσκονται σε συνεχή εξέλιξη, η οποία οφείλεται στο τεχνολογικό και ψηφιακό ρεύμα. Την ίδια στιγμή, το σχολικό σύστημα συνεχίζει να ακολουθεί κλασικές διδακτικές μεθόδους παράδοσης, οι οποίες εισάγουν ελάχιστα τα ψηφιακά μέσα και προσαρμόζονται όλο και λιγότερο στις εκπαιδευτικές ανάγκες και στις δεξιότη...