Κριτήρια αναζήτησης: 20th-21st century art
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 20th-21st century art Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Transformations of light: Light as a raw art material or an expressive tool [Αγγλική] Ημερομηνία: 27-09-2020 [2020-09-27] Συγγραφέας: Πάρπα, Στέλλα Σχολή: Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού Τμήμα: Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ) Περίληψη (Abstract): Η διπλωματική αυτή πραγματεύεται την τέχνη του φωτός. Ο όρος «τέχνη του φωτός» (light art) αναφέρεται στα καλλιτεχνικά έργα, στα οποία το μέσο έκφρασης είναι το φως και κατά μια ευρύτερη έννοια σε έργα τέχνης στα οποία ο τεχνητός φωτισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο (Clarke, 2010 σελ. 53). Στα περισσότερα έργα γίνεται χρήση τεχνητού φωτισμού, όπως για παράδειγμα στα έργα του James Turell, ενώ υπά...