Κριτήρια αναζήτησης: 2010s
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 2010s Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Representations of Greek immigration in greek cinema in the 1990s and 2010s [Αγγλική] Ημερομηνία: 24-07-2022 [2022-07-24] Συγγραφέας: Αβρανά, Κωνσταντίνα Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ) Περίληψη (Abstract): Στην εργασία αυτή εξετάζονται οι διαφοροποιήσεις στις αναπαραστάσεις της ελληνικής μετανάστευσης στις δεκαετίες του 1990 και του 2010 στον ελληνικό κινηματογράφο. Ο κινηματογράφος, ως ολικό κοινωνικό φαινόμενο, αποτελεί προνομιούχο πεδίο έρευνας της Δημόσιας Ιστορίας, καθώς μπορεί να φωτίσει λόγους και αντί-λόγους, να κάνει θεατό το αθέατο που, συχνά, εσκεμμένα ή μη, δεν εμπεριέχεται στα κυρίαρχα ...