Κριτήρια αναζήτησης: 2008
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 2008 Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: THE IMPACT OF THE 2008 CRISIS ON THE EUROPEAN BANKING SYSTEM AND THE CHANGES IN THE INSTITUTIONAL FRAMEWORK [Αγγλική] Ημερομηνία: 21-09-2019 [2019-09-21] Συγγραφέας: ΑΪΒΑΛΙΩΤΗ, ΕΙΡΗΝΗ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 ήταν μία από τις ισχυρότερες κρίσεις που έπληξε τη παγκόσμια οικονομία τα τελευταία 100 χρόνια. Την περίοδο πριν το ξέσπασμα της κρίσης, το χρηματοπιστωτικό σύστημα είχε σημειώσει αλόγιστη ανάπτυξη με τις τράπεζες να παρουσιάζουν υψηλή μόχλευση και χαμηλούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας. Τα τραπεζικά ιδρύματα, δεν είχαν εκτιμήσει σωστά την σχέση απόδοσης κινδύνου,...