Κριτήρια αναζήτησης: 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Visual identity (branding) as a means of self-identification, distinction, recognition and communication of cultural organisations: The Anniversary Program "Revolution'21Reframed" presented by the National Historical Museum on the occasion of the bicentennial of the Greek war of Independence. [Αγγλική] Ημερομηνία: 14-5-2023 Συγγραφέας: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ) Περίληψη (Abstract): Η οικεία σήμερα έννοια του brand άρχισε να αναπτύσσεται σταδιακά στις ΗΠΑ μετά το τέλος του Β΄ΠΠ, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης προϊόντων και υπηρεσιών. Για να προσεγγίσουν το κοινό και να εδραιωθούν στην αγορά οι κερδοσκοπικές επιχειρήσεις δημιούργησαν μια αναγνωρίσιμη εικόνα, ικανή να εντυπωθεί εύκολα στη μνήμη του. Ως έννοια προσδιορίζει επιχειρήσεις, οργανισμούς, αγαθά και, πλέον, φυσικά πρόσωπ...