Κριτήρια αναζήτησης: 1950s-1960s
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 1950s-1960s Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: The world of the marginalized people in Greek society during the 1950s and 1960s. The example of Alekos Sakellarios' films. [Αγγλική] Ημερομηνία: 26-02-2022 [2022-02-26] Συγγραφέας: ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΜΑΡΙΑ -ΝΕΚΤΑΡΙΑ Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα εργασία αναφέρεται στις περιθωριακές ομάδες των δεκαετιών 1950 και 1960 και στον τρόπο με τον οποίο αυτές αποτυπώνονται στο κινηματογραφικό έργο του Αλέκου Σακελλάριου. Σε μια εποχή κατά την οποία η χώρα έχει μόλις βγει από τη δύσκολη δεκαετία του 1940, με τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και μετέπειτα με τον Εμφύλιο, γίνονται οι πρώτες προσπάθειες για ανασυγκρότηση και γενικότερη ανάπτυξη του κρ...