Κριτήρια αναζήτησης: 1821-1825
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 1821-1825 Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: The role of the press in spreading the revolutionary idea until 1825 [Αγγλική] Ημερομηνία: 21-07-2019 [2019-07-21] Συγγραφέας: Τουλή, Χρυσή Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ) Περίληψη (Abstract): Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται προσπάθεια επισήμανσης του ρόλου που διετέλεσε ο Τύπος στα πρώτα χρόνια της ελληνικής Επανάστασης. Συγκεκριμένα, η διάχυση δέσμης ιδεών απαραίτητες για να στηρίξουν την υλοποίηση της Επανάστασης αναλήφθηκε από τον Τύπο ο οποίος συντέλεσε καταλυτικά στη διαμόρφωση και στην πραγμάτωση συλλογικών αντιλήψεων και μαζικών συμπεριφορών, ώστε να προετοιμαστούν οι π...