Κριτήρια αναζήτησης: 15-years old students
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 15-years old students Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Relation of ICT use and ICT attitudes to the performance in mathematics. [Αγγλική] Ημερομηνία: 10-2016 [2016-10] Συγγραφέας: ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ) Περίληψη (Abstract): Στην εποχή μας πραγματοποιούνται σημαντικές επενδύσεις για τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση. Ωστόσο, τα στοιχεία για τη αποτελεσματικότητα της χρήσης των ΤΠΕ στις σχολικές επιδόσεις των μαθητών είναι ασαφή ή και αντιφατικά. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθεί η συσχέτιση της χρήσης των υπολογιστών και γενικότερα των ΤΠΕ, όπως επίσης των στάσε...