Κριτήρια αναζήτησης: 116 Πτέρυγα Μάχης
Βρέθηκαν 2 αποτελέσματα
Βρέθηκαν 2 αποτελέσματα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 116 Πτέρυγα Μάχης Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Development of Geothermal Systems, Geothermal Heat Pumps and Implementation in Building of the Hellenic Airforce [Αγγλική] Ημερομηνία: 22-05-2022 [2022-05-22] Συγγραφέας: ΜΠΟΣΜΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα Διπλωματική Εργασία αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων μέσω των συστημάτων της Αβαθούς Γεωθερμίας, με τα οποία μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες σε θέρμανση και ψύξη. Αντικείμενο της εργασίας είναι η ανάλυση των μεθόδων εφαρμογής της Γεωθερμίας και των Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας και η ανάπτυξη των τρόπων εκμετάλλευσης της, σε κτίριο της Πολεμικής Αεροπορίας και συγκεκριμένα τ...
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Investigation of patients' perceptions of physician empathy and evaluation of their satisfaction with the services offered in a military Air Force unit [Αγγλική] Ημερομηνία: 22-09-2019 [2019-09-22] Συγγραφέας: Ναούμ, Συμεών Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ) Περίληψη (Abstract): Εισαγωγή: Η ικανοποίηση των ασθενών θεωρείται σημαντικός δείκτης αξιολόγησης της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, ενώ η ενσυναίσθηση των ιατρών αποτελεί μία από τις διαστάσεις της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας που μπορεί να βελτιώσει συνολικά τη διαδικασία της φροντίδας. Σκοπός: Η διερεύνηση των παραγόντων που σχετίζονται με την αντίληψη των χρηστών υπηρεσιών υγείας (Χ.Υ.Υ.) για την ε...