Κριτήρια αναζήτησης: 106Πάτρα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 106Πάτρα Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Experiences and Dimensions of Second Home Ownership in Times of Economic Crisis: Narratives of Second Home Owners in Peri-urban areas of Patras [Αγγλική] Ημερομηνία: 30-09-2018 [2018-09-30] Συγγραφέας: ΤΖΙΟΜΑΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ) Περίληψη (Abstract): Οι πρωτογενείς έρευνες σχετικά με τις δευτερεύουσες κατοικίες έχουν εξετάσει την κινητικότητα των ιδιοκτητών τους στο πλαίσιο της μετανάστευσης και μετατροπής της δευτερεύουσας κατοικίας σε κύρια στο στάδιο της συνταξιοδότησης τους. Τα κίνητρα διατήρησης ή η μεταβολή της χρήσης της δευτερεύουσας κατοικίας ως αποτέλεσμα των μεταβαλλόμενων αναγκών στέγασης σε περίοδο οικονομικής κρίσης είναι πρόσφ...