Κριτήρια αναζήτησης: 1ος και 3ος Νόμος του Νεύτωνα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: 1ος και 3ος Νόμος του Νεύτωνα Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Ημερομηνία: 29-09-2018 [2018-09-29] Συγγραφέας: Καλοκαιρινού, Σοφία Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Τμήμα: Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ) Περίληψη (Abstract): Σκοπός της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι η ανίχνευση και η καταγραφή των αντιλήψεων των μαθητών της Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου για έννοιες που σχετίζονται με τον 1ο και τον 3ο νόμο του Νεύτωνα, μετά τη διδασκαλία τους. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οποία ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο. Τα ερωτηματολόγια που περιλαμβάνουν ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύ...